IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE FORMALNEJ, ZWERYFIKOWANYCH NEGATYWNIE

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ, ZWERYFIKOWANYCH NEGATYWNIE

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Mediacje

NR PROJEKTU: 62

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta Kielce

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Na Rzecz Energii Odnawialnej

NR PROJEKTU: 63

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Rozwój Nowych Technologii

NR PROJEKTU: 64

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta Kielce

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Rozwój Przedsiębiorczości

NR PROJEKTU: 65

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Prawo To Podstawa

NR PROJEKTU: 66

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Samorządności

NR PROJEKTU: 67

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Pomagamy Ojcom

NR PROJEKTU: 68

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Pomoc w Sprawach Sądowych

NR PROJEKTU: 69

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Pomoc w Sprawach Na Policji

NR PROJEKTU: 70

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Pomoc w Sprawach Prokuratorskich

NR PROJEKTU: 71

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Pomoc w Sprawach Urzędowych

NR PROJEKTU: 74

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Rozwój Służby Cywilnej

NR PROJEKTU: 75

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Rozwój Demokratycznej Kontroli

NR PROJEKTU: 76

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Rozwój Cywilnej Kontroli

NR PROJEKTU: 77

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Pomagamy Młodzieży

NR PROJEKTU: 79

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Wymiana nawierzchni bieżni Stadionu Międzyszkolnego na ul. Prostej 71, oraz wykonanie energooszczędnego oświetlenia obiektu.

NR PROJEKTU: 80

LOKALIZACJA OSTATECZNA: 1394/5,1394/5, ul Prosta 71 Kielce, Tarnowska-Prosta

KOSZT ZADANIA: 3000000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Pomagamy Dzieciom

NR PROJEKTU: 81

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Na Zdrowie

NR PROJEKTU: 83

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Pomoc Edukacyjna

NR PROJEKTU: 84

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Przeciw Bezdomności

NR PROJEKTU: 85

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Równi Wobec Prawa

NR PROJEKTU: 86

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Przeciw Nieuczciwym Praktykom Rynkowym

NR PROJEKTU: 87

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Ochrona Konsumentów

NR PROJEKTU: 88

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Pomagamy Matkom

NR PROJEKTU: 89

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Ochrona Środowiska i Przyrody

NR PROJEKTU: 90

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Utworzenie Stowarzyszenia Pomoc Przedsiębiorcom

NR PROJEKTU: 91

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Urząd Miasta w Kielcach

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Projekt i Budowa Elektrowni Słonecznej

NR PROJEKTU: 92

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Działka nr 31/5 o pow. 23,55 ha, na której ma być wybudowana elektrownia słoneczna jest własnością UM Kielce i znajduje się w miejscowości Górki, gm Kije, powiat Pińczów

KOSZT ZADANIA: 2700000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Budowa Elektrowni Słonecznej

NR PROJEKTU: 93

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Działka nr 31/5 o pow. 23,55 ha, na której ma być wybudowana elektrownia słoneczna jest własnością UM Kielce i znajduje się w miejscowości Górki, gm Kije, powiat Pińczów

KOSZT ZADANIA: 32400000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Tężnia solankowa

NR PROJEKTU: 94

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Nr obrębu 591, działka 591, miejsce pomiędzy zejściem do parku miejskiego z bramy od ul. Zamkowej (Instytut Dizajnu( bliżej tego wejścia, a pomnikiem St. Staszica

KOSZT ZADANIA: 9000000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Budowa tężni solankowej cel prozdrowotny rehabilitacyjny leczniczy i poprawa jakości powietrza Kielc

NR PROJEKTU: 101

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Osiedle Ślichowice działka miejska Nr 351 Obręb 0008 powierzchnia 1055 m2 obok sklepu „GAMA” przy ul. Kazimierza Wielkiego

KOSZT ZADANIA: 230000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : „Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” – przygotowanie koncepcji zagospodarowania tzw. małego rynku

NR PROJEKTU: 108

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Obręb ewidencyjny – 0010 Nr 607 (plac między blokami Wiśniowa 6, a Wiśniowa 4A/9A)

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Rowerostrada - przebudowa drogi rowerowej wzdłuż Silnicy na odcinku od Promenady Solnej do al. IX Wieków Kielc

NR PROJEKTU: 111

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Nr działki: 162/3, 162/14, 173/1, 173/2, 235/1, 511; obręb: 10116; zachodnia strona ul. Planty

KOSZT ZADANIA: 148000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Modernizacja Centrum Organizacji Pozarządowych etap II

NR PROJEKTU: 120

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Budynek przy ul. Wojska Polskiego 52, obręb 10124, działki 552,77, 552/24, 552/26

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : „Mini skwer” Karscha (Krakowska Rogatka , Plac Piłsudskiego)

NR PROJEKTU: 124

LOKALIZACJA OSTATECZNA: fragment działki: 592/7 obręb 0016 i 13/1 obręb 0023 w Kielcach – teren zieleni o pow. ok. 950m2 u zbiegu ul. Krakowskiej i Jana Pawła II

KOSZT ZADANIA: 149930.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Rehabilitacja tańcem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektulaną

NR PROJEKTU: 127

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Kielce

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : "Sekundniki", czyli wyświetlacze odmierzające czas do zmiany świateł na skrzyżowaniach świetlnych

NR PROJEKTU: 129

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Skrzyżowanie ul.Jesionowa/ul.Zagnańska/ul.Łódzka; skrzyżowanie ul.Świetokrzyska/al.Solidarności

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Budowa tężni solankowej dla Osiedli Słoneczne Wzgórze, Na Stoku, Świętokrzyskie, Szydłówek, Sady, Uroczysko, Park Dygasińskiego.

NR PROJEKTU: 138

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Dowolne miejsce które władze uznają za najbardziej atrakcyjne pod tego typu inwestycję w okolicy osiedli Słoneczne Wzgórze, Na Stoku, Świętokrzyskie, Szydłówek, Sady, Uroczysko, Park Dygasińskiego.

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Budowa tężni solankowej dla osiedli KSM, Barwinek, Pionier, Kochanowskiego.

NR PROJEKTU: 139

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Dowolne miejsce które władze uznają za najbardziej atrakcyjne pod tego typu inwestycję w okolicy osiedli KSM, Barwinek, Pionier, Kochanowskiego

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Budowa tężni dla osiedli Ślichowice i Dalnia

NR PROJEKTU: 141

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Dowolne miejsce które władze uznają za najbardziej atrakcyjne pod tego typu inwestycję w okolicy osiedli Ślichowice i Dalnia

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Budowa dużej tężni solankowej w centrum miasta.

NR PROJEKTU: 143

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Dowolne miejsce które władze uznają za najbardziej atrakcyjne pod tego typu inwestycję w centrum miasta

KOSZT ZADANIA: 10000000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Stop Covid-19 / SARS-CoV-2 Jesteś ozdrowieńcem? Możesz być dawcą osocza? Sprawdź. Pomóż innym.

NR PROJEKTU: 149

LOKALIZACJA OSTATECZNA: miasto Kielce

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Zadbaj o zdrowie Bezpłatne sesje terapii hiperbarycznej dla mieszkańców Kielc

NR PROJEKTU: 153

LOKALIZACJA OSTATECZNA: miasto Kielce

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Toaleta nad Zalewem

NR PROJEKTU: 154

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Teren Zalewu od strony ulicy Klonowej - działka 915/11

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Budowa parkingu przy ul. Kochanowskiego

NR PROJEKTU: 155

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Projekt zlokalizowany jest w Kielcach przy ul. Kochanowskiego na działkach o nr. ew. 649/9, 642/14, obręb geodezyjny 0024. Łączna powierzchnia działek wynosi 2143 m2

KOSZT ZADANIA: 565000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Ratownictwo na wodach śródlądowych oraz rzekach szybkopłynących

NR PROJEKTU: 164

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Centrum miasta,

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Ożywiamy ulicę Staszica czyli pierwsza kielecka strefa Woonerf

NR PROJEKTU: 165

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Ulica Księdza Stanisława Staszica, działka nr 541

KOSZT ZADANIA: 149000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Deptak dla ludzi, nie dla samochodów!

NR PROJEKTU: 168

LOKALIZACJA OSTATECZNA: skrzyżowania z ulicy Henryka Sienkiewicza z wszystkimi ulicami przecinającymi, tj. Ignacego Paderewskiego, Staszica, Leśna, Mała, Duża, Wesoła, Hipoteczna, Ewangelicka dz. numer 241, 484, 470

KOSZT ZADANIA: 830000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Dajmy dzieciom szansę na czyste powietrze- oczyszczanie powietrza z wirusów, grzybów oraz smogu

NR PROJEKTU: 169

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Budynki przedszkoli i żłobków na terenie miasta Kielce

KOSZT ZADANIA: 300000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : "Ratujemy życie" - Instalacja urządzeń AED (Automatycznych Defibrylatorów) w przestrzeni publicznej Gminy Kielce

NR PROJEKTU: 171

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Kielce

KOSZT ZADANIA: 122525.55 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : "Cywilnoprawne aspekty wspólnot mieszkaniowych" - Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Kielc.

NR PROJEKTU: 172

LOKALIZACJA OSTATECZNA: miasto Kielce

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Rowerowe Kielce!

NR PROJEKTU: 182

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Wszystkie ulice i lokalizacje wymienione w opisie projektu. Niestety pole jest za krótkie by wymienić wszystkie działki. W razie potrzeby uzupełnię poprzez złożenie załącznika z listą działek.

KOSZT ZADANIA: 4500000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Bezpieczna ulica Sienkiewicza

NR PROJEKTU: 183

LOKALIZACJA OSTATECZNA: obręb 10117, działka 484

KOSZT ZADANIA: 400000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU : Warsztaty psychologiczne dla osób uzależnionych

NR PROJEKTU: 185

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Kielce

KOSZT ZADANIA: 20795.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Negatywna

zobacz szczegóły