IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

EDYCJA 2013 / 2014 - LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Alternatywny transport miejski. Rozwój infrastruktury rowerowopieszej na terenie Kielc. Budowa dróg dla rowerów, budowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wraz z sygnalizacją świetlną. Lokalizacja: pas drogowy ul.Tarnowskiej (od istniejącej drogi dla rowerów do ul.Źródłowej), pas drogowy ul.Źródłowej (na całej długości), pas drogowy al. Solidarności (od ul.Źródłowej do ul.J.NowakaJeziorańskiego), pas drogowy ul.Sandomierskiej (od istniejącej drogi dla rowerów do al.IX Wieków Kielc), pas drogowy al.IX Wieków Kielc (od istniejących dróg dla rowerów do ul.Sandomierskiej), pas drogowy ul.J.Nowaka-Jeziorańskiego (od istniejącej drogi dla rowerów do al.Solidarności).

KOSZT PO WERYFIKACJI:
2600000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Badmintonowa sala sportowa - Kielce ul.Prosta 57

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1500000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Budowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 przy ul.Krzemionkowej 1 w Kielcach

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1000000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Budowa boiska wielofunkcyjnego - Park im.A.Dygasińskiego - w miejsce starych boisk - działka 276/395

KOSZT PO WERYFIKACJI:
400000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na Os. Ślichowice II, teren Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach przy ul.Jurajskiej 7.

KOSZT PO WERYFIKACJI:
400000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8; teren szkolny przy ZSO nr 8, Al.Górników Staszicowskich 22A.

KOSZT PO WERYFIKACJI:
550000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa chodników przy ul.Sobieskiego oraz Alei na Stadion

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1500000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Budowa kanału sanitarnego w dzielnicy Baranówek - Kawetczyzna. Ulice: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1600000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Lokalizacja: ZSO nr 14 im. K.I.Gałczyńskiego w Kielcach ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 53

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1900000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa placu zabaw w Kielcach przy ul.Kredowej 8, teren pomiędzy blokiem nr 6 i 8; Plac zabaw ogrodzony, wyposażony w nowoczesne urządzenia do zabawy i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży.

KOSZT PO WERYFIKACJI:
80000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Budowa placu zabaw, ławek w Kielcach ul.Grochowa 3 wieżowce oraz bloki 4-piętrowe.

KOSZT PO WERYFIKACJI:
100000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Budowa ulicy Czachowskiego; odcinek 320 m od ul.Wapiennikowej w kierunku skrzyżowania ul.Spokojnej i ul. Langiewicza

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1100000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Budowa ulicy Działkowej na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Kolberga (dł. Ok. 450 m)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
400000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Budowa utwardzonej nawierzchni ul.Sabinówek wraz z wymianą chodnika

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Droga publiczna na ulicy Miłej - odcinek pomiędzy ulicami: Jagiellońską i 1-go Maja (jezdnia, chodniki i zieleńce)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
600000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA