IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 127

Rehabilitacja tańcem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektulaną

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Kielce

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Celem projektu jest cykl zajęć tanecznych, przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową - głównie z zespołem Downa. Taniec od lat jest uznawaną na całym świecie, dającą duże efekty, formą rehabilitacji. Poprzez naukę tańca osoby niepełnosprawne poprawią swoją psychomotorykę, pamięć, nauczą się świadomości ciała, pracy w grupie, dyscypliny i wiele innych, które ułatwią im lepsze funkcjonowanie. Zajęcia taneczne poprowadzą dyplomowani instruktorzy tańca, mający doświadczenie w pracy z osobami z Zespołem Downa. Najlepsi uczestnicy kursu, zostaną nominowani do udziału w Olimpiadzie Specjalnej z dziedziny tańca współczesnego. Rehabilitacja tańcem jest bardzo ważnym elementem brakującym w Kielcach w ofercie zajęć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektulaną. Dzięki tej inicjatywie wpiszemy nasze miasto jako jedno z nielicznych na mapie Polski, w którym takie zajęcia są prowadzone i dodatkowo zyskamy reprezentację na Olimpiadę Specjalną Polska. „Rehabilitacja tańcem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektulaną” - oparta zostanie na cyklicznych zajęciach od kwietnia do grudnia 2021 z dziedziny tańca współczesnego dla dwóch grup wiekowych: dzieci i młodzieży.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Wnioskodawczyni zrezygnowała z udzielania dodatkowych informacji dotyczących realizacji projektu. Jednostka opiniująca do oceny racjonalności działań potrzebowała danych od Wnioskodawczyni. Telefoniczne prośby o odpowiedz na wysłanego emaila nie przyniosły skutku. Wnioskodawczyni w rozmowie telefonicznej zrezygnowała z realizacji projektu "Rehabilitacja tańcem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną".