IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 129

"Sekundniki", czyli wyświetlacze odmierzające czas do zmiany świateł na skrzyżowaniach świetlnych

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Skrzyżowanie ul.Jesionowa/ul.Zagnańska/ul.Łódzka; skrzyżowanie ul.Świetokrzyska/al.Solidarności

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada montaż na wyszczególnionych w nim skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, czasowych wyświetlaczy zmiany świateł w ilości 20 szt. Ilość nie zmienia się w przypadku zmiany lokalizacji - skrzyżowanie ul.Jesionowa/ul.Zagnańska/ul.Łódzka; skrzyżowanie ul.Świętokrzyska/al.Solidarności.Zasadność zainstalowania wyświetlaczy czasowych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Kielcach ma w znacznej mierze na celu poprawienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, płynnej komunikacji drogowej. Odbiorcami projektu będą wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, zarówno piesi jak i kierowcy mieszkający lub przejeżdżający przez Kielce, a w szczególności dla kierujących pojazdami wielkogabarytowymi, których kolizje drogowe lub wypadki charakteryzują się najbardziej tragicznymi skutkami. Pośrednimi odbiorcami projektu będą wszystkie służby miejskie odpowiedzialne za bezpieczeństwo (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna).

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Skrzyżowanie ul. Jesionowej Zagnańskiej i Łódzkiej znajduje w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o Kielce. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach Skarbu Państwa oraz nie stanowiących własność Gminy Kielce. Ponadto skrzyżowanie ww. ulic objęte jest koncepcją przebudowy elementów skrzyżowania w celu poprawy przepustowości i warunków ruch, przez włączenie go do Inteligentnego Transportu Samochodowego w Kielcach. Z uwagi na wdrożenie ITS w Kielcach montaż ww wyświetlaczy może skomplikować procedurę przebudowy skrzyżowania. Ponadto w ramach budowy ITS do przebudowy zostało przewidziane większość skrzyżowań w Kielcach tj. ok 60.