IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

Informacja o stanie realizacji projektów wyłonionych w ramach KBO

Raport z realizacji projektów - budżet obywatelski - stan na dzień 10.03.2023.docx (27.76 KB)