IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 183

Bezpieczna ulica Sienkiewicza

LOKALIZACJA OSTATECZNA: obręb 10117, działka 484

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

KOSZT ZADANIA: 400 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt przewiduje fizyczne uniemożliwienie ruchu tranzytowego w ciągu ul. Sienkiewicza dla pojazdów nieuprawnionych. Fizyczną blokadę będą stanowiły słupki - w tym automatyczne, które obsługuje się przy pomocy pilota jak również wyposażone w system wykrywania syren pojazdów uprzywilejowanych. W piloty zostaną wyposażone tylko i wyłącznie służby miejskie i państwowe, ponieważ ustawienie słupków nadal zapewnia dojazd dla mieszkańców.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Decyzje w zakresie zmian organizacji ruchu są wyłączną kompetencją Prezydenta jako Organu zarządzającego ruchem drogowym i są podejmowane w oparciu o badania i pomiary ruchu drogowego. Miasto planuje podjęcie innych działań mających na celu wyeliminowanie ruchu tranzytowego (niezgodnego z przepisami) z ul. Sienkiewicza, dlatego tez projekt jest sprzeczny z planowanymi działaniami. Przeciwdziałanie niezgodnym z przepisami poruszaniem się pojazdów po ul. Sienkiewicza będzie polegać na ustawieniu trwałych przeszkód w postaci donic z kwiatami. Obserwacja zachowań kierowców w oparciu o wdrożone (nisko kosztowe) rozwiązania będzie podstawa do podjęcia przez organ zarządzający ruchem drogowym w Kielcach decyzji o konieczności montażu słupków wysuwanych . Obecnie projekt jest sprzeczny z planami miasta.