IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 154

Toaleta nad Zalewem

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Teren Zalewu od strony ulicy Klonowej - działka 915/11

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Budowa toalety miejskiej nad Zalewem. W tej okolicy nie ma żadnego takiego miejsca, gdzie można skorzystać z toalety.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Miejsce gdzie miała by stanąć toaleta ma status parku, jest dość gęsto zadrzewiona, ma tam powstać "Park Kielczan" jako projekt z 2019 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Drzewostan ma się powiększyć poprzez posadzenie 60 drzew, jednocześnie trzeba zauważyć, że brak jest infrastruktury technicznej i sanitarnej, która jest niezbędna do wybudowania takiego szaletu.