IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

„Mapa aktywności organizacji pozarządowych” zawiera bazę wiedzy, dla społeczności lokalnej, na temat działających w naszym mieście, stowarzyszeń i fundacji.
Za pośrednictwem mapy mieszkańcy miasta, organizacje oraz inne podmioty zainteresowane działalnością lub współpracą z organizacjami będą miały możliwość łatwego i szybkiego uzyskania informacji dotyczących konkretnej organizacji.

Informacje zamieszczone na „mapie” będą pochodziły od organizacji pozarządowych. Ich aktualizacja będzie dokonywana na bieżąco, w miarę przekazywania przez Państwa informacji.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej zaprasza wszystkie, działające na terenie miasta Kielce, organizacje pozarządowe do włączenia się w tworzenie poniższej mapy.

Umieść swoją organizację na: „Mapie aktywności organizacji pozarządowych”

Aby DODAĆ SIĘ DO MAPY, należy wysłać formularz elektroniczny.  Poinformujcie nas również o zmianie danych organizacji.

DODAJ SIĘ DO MAPY!

MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Kontakt:
Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Wydział Dialogu Społecznego Urzędu Miasta Kielce
25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pokój nr 6
tel. 41 36 76 405
organizacje.pozarzadowe@um.kielce.pl