IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 182

Rowerowe Kielce!

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Wszystkie ulice i lokalizacje wymienione w opisie projektu. Niestety pole jest za krótkie by wymienić wszystkie działki. W razie potrzeby uzupełnię poprzez złożenie załącznika z listą działek.

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

KOSZT ZADANIA: 4 500 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt przewiduje budowę nowej, bezpiecznej i wygodnej infrastruktury pieszo-rowerowej w Kielcach. Obejmuje on kilka zadań, które łącznie spowodują, że Kielce staną się bardziej przyjazne dla wszystkich, którzy poruszają się po Kielcach na rowerach, pieszo lub autobusem.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Na spotkaniu z Wnioskodawcą ustalono, że nie istnieje możliwość zaproponowania alternatywnych przebiegów ścieżek rowerowych, a stan własnościowy działek nie pozwala na ich realizację (działki Gminy Kielce stanowa niewielką cześć inwestycji). Zadanie związane ze zmianą organizacji ruchu jest działaniem nieinwestycyjnym, dlatego też zostało ocenione negatywnie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.