IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 171

"Ratujemy życie" - Instalacja urządzeń AED (Automatycznych Defibrylatorów) w przestrzeni publicznej Gminy Kielce

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Kielce

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 122 525.55 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez instalację urządzeń AED w przestrzeni publicznej oraz realizację szkoleń i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie ich stosowania. AED jest urządzeniem, dzięki któremu świadek zdarzenia może wykonać defibrylację, czyli przeprowadzić impuls energii elektrycznej przez klatkę piersiową osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia krwi. Nawet 7 na 10 osób potrzebuje defibrylacji, której każda minuta opóźnienia zmniejsza szansę na przeżycie o 10-12% (Wytyczne 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji). Defibrylację może wykonać zespół ratownictwa medycznego, ale po ilu minutach dotrze on do Ciebie? Stąd inicjatywa rozmieszczenia AED w przestrzeni publicznej.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Projekt zakłada zakup i montaż 9 defibrylatorów. Na 7 budynkach użyteczności publicznej z 9 wymienionych w projekcie, AED już istnieje. W Kielcach jest zamontowane ok 33 defibrylatory w różnych częściach miasta w sklepach wielkopowierzchniowych, instytucjach kultury, sportu, urzędach itp.