IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

EDYCJA 2016 / 2017 - LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
"ORLIK POD DACHEM" - budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Toporowskiego 96, nr obrębu - 0006; nr działki - 967/10 i 967/11 o wymiarach 66,00m x 32,10m =2.118,60m2

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
700000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
obręb ewidencyjny 0009, nr działki 505, Teren Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25, Kielce

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1200000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa krzyża o wysokości ok. 30 m z impregnowanego dębu powlekanego blachą miedzianą lub inną. Jednocześnie sugerujemy, aby do 6 metra od podstawy krzyż był wykonany ze stali nierdzewnej, a pozostała część jw.

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Brusznia - Białogon

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa monitoringu miejskiego na Osiedlu Podkarczówka

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Osiedle Podkarczówka, strefa podmiejska miasta Kielce, ul.Podklasztorna obręb 0021, działka ew. nr 579

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa placu zabaw dla dzieci

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Przedszkole Samorządowe nr 14 im.Marii Kownackiej, ul.Kalcytowa 15, 25-705 Kielce, nr działki: 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5.

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 im.Adama Mickiewicza, ul.Naruszewicza 25, 25-628 Kielce

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
teren przy SP nr 34 w Kielcach, działka nr ewid.505, obręb 0009

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
120000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa siłowni przy Zespole Szkół Ekonomicznych im.Oskara Langego w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce, ul.Langiewicza 18, działka nr 415, 0024

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
149000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Modernizacja mini boiska do piłki nożnej o wymiarach 14m x 25,25 m

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach ul.Prosta 57, 25-385 Kielce, nr działki 1394/11, nr obrębu 0017

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
PARK ZABAW DLA PSÓW

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
obręb 0006 dz.915/11 zalew kielecki skrzyzowanie ul. Klonowej i Jesionowej

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Plac "Park Pokoleń" przy ul. Grochowej

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Dz. nr 1726/10 - teren zielony pomiędzy blokami Grochowa 23, a Grochowa 25

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
141000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach, ul.Fabryczna 6

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Przedszkole Samorządowe nr 23 w Kielcach, ul.Fabryczna 6, 25-818 Kielce; nr działki 495, nr obrębu 020

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Siłownia na powietrzu na czterech stanowiskach (po dwa urządzenia) na osiedlu "Pod Dalnią" w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
nr działki 496/4

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
90000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Strefa Aktywna osiedla Barwinek (obok Klubu Seniora)

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
dz.nr 1145/174 - utwardzona, asfaltowa powierzchnia placów obok budynku Barwinek 3A (w centrum osiedla)

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Zespół boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ZSP nr 2 w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
obręb 023, nr działki 9/1, 9/2 Al.Legionów 4, Kielce

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
2500000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI