IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 80

Wymiana nawierzchni bieżni Stadionu Międzyszkolnego na ul. Prostej 71, oraz wykonanie energooszczędnego oświetlenia obiektu.

LOKALIZACJA OSTATECZNA: 1394/5,1394/5, ul Prosta 71 Kielce, Tarnowska-Prosta

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

KOSZT ZADANIA: 3 000 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Wymiana nawierzchni bieżni lekkoatletycznej spowoduje poprawę jakości użytkowania oraz uczyni obiekt nowocześniejszym, dostosowanym do współczesnych standardów uprawiania sportu amatorskiego. Wykonanie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo osób obecnych na obiekcie oraz pozwoli użytkowanie obiektu w godzinach wieczornych i nocnych. Inwestycja umożliwi mieszkańcom okolicznych osiedli uprawianie sportu amatorskiego i rekreacji ruchowej, poprawi możliwości edukacyjne w okolicznych placówkach oświatowych o aktywność na świeżym powietrzu, stworzy bazę do organizowania treningów przez cały rok dla amatorskich grup sportowych- aktualnie w okresie jesienno-zimowym taka aktywność jest praktycznie niemożliwa. Obiekt jest i będzie ogólnodostępny i bezpłatny dla mieszkańców Kielc.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
W ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” Miasto Kielce złożyło do Ministerstwa Sportu i Turystyki zgłoszenie zadania inwestycyjnego dotyczącego realizacji na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach Akademii Piłkarskiej, w ramach której przewidziano budowę kompleksu boisk piłkarskich wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym. W tej sytuacji zgłoszony projekt dotyczący wymiany nawierzchni bieżni oraz wykonania energooszczędnego oświetlenia obiektu koliduje z planami inwestycyjnymi Miasta i jako taki nie może zostać pozytywnie oceniony pod względem celowości i gospodarności.