IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

EDYCJA 2018 / 2019 - LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
"Kraina malucha" - plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 28 ul. Różana 12

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Nr działki 255/1, teren działki przylegający bezpośrednio do chodnika od strony południowej. Teren - własność Miasta Kielce

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 przy ulicy Zgoda

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Nr obrębu: 0024; nr działki: 40/7, 40/11; 25-378 Kielce ul.Zgoda 31

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1800000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa OŚRODKA REKREACYJNEGO przy Szkole Podstawowej nr 27 im.K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks.P.Ściegiennego - przy ul.Marszałkowskiej

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Teren przy boisku ORLIK i przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Marszałkowska 96, nr obrębu - 0006; nr działki - 967/10 i 967/20

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa równoległych miejsc parkingowych po stronie Przedszkola Samorządowego nr 31 ul.Dąbrówki 38 oraz parkingu prostopadłego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Bolesława Chrobrego wraz z remontem chodnika i ustanowieniem przejścia dla pieszych

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Osiedle Czarnów ul.Dąbrówki; numer działki: 785; obręb: 0009 miasta Kielce

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Czarnów - wspólny plac zabaw. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 29 przy ul.Chałubińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu.

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Działki Nr: 1533/1; 1533/2; 1533/3; OBRĘB: 0009, teren pomiędzy ul.Chałubińskiego a ul. Młodą, działki Przedszkola Samorządowego nr 29

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Nowoczesny plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce, ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 30, działka ewidencyjna nr 868/4 i 868/5

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Parking dla samochodów dowożących dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Obręb 10109; Działka nr 1300/9; ul.Jagiellońska 30, 25-608 Kielce; Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
149000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
PLAC SPORTOWO REKREACYJNY "NA WSPÓLNEJ" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NUMER 12 W KIELCACH

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
ul. Wspólna 17a Kielce; nr działki: 306/9, 306/12 i 306/18

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Plac zabaw z piaskownicą "RAJ GAGATKA" dla najmłodszych na podłożu poliuretanowym przy Szkole Podstawowej nr 27 im.K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks.P.Ściegiennego - przy ul.Marszałkowskiej

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Teren przy boisku ORLIK i przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Marszałkowska 96, nr obrębu - 0006; nr działki - 967/15

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, rozbudowa infrastruktury - budowa utwardzonego placu wielofunkcyjnego wraz z miejscem rekreacji na terenie SP nr 23 - ul. Łanowa 68 - dzielnica Dyminy

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Nr obrębu: 0030; Nr działki: 91/3; Kielce, ul. Łanowa 68; Działka należy do zasobów gminy Kielce we władaniu innych podmiotów; Lokalizacja parkingu: plac po prawej stronie od istniejącego wjazdu na teren szkoły przy ul. Kalinowej

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Rozbudowa Sali koncertowej na Bazie Zbożowej

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
25-416 Kielce, ul. Zbożowa 4

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Wielofunkcyjne boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną wraz z bieżnią lekkoatletyczną i siłownią zewnętrzną, wybudowane na terenie obecnego, będącego w złym stanie technicznym kompleksu sportowego Zespołu Szkół Mechanicznych

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Nr obrębu 0009, nr działki 1300/13, 25-608 Kielce ul.Jagiellońska 32

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
2500000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI