IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

EDYCJA 2018 / 2019 - LISTA WSZYSTKICH ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

NAZWA PROJEKTU:
"KORT TENISOWY" przy Szkole Podstawowej nr 27 im.K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks.P.Ściegiennego - przy ul.Marszałkowskiej

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Teren przy boisku ORLIK i przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Marszałkowska 96, nr obrębu - 0006; nr działki - 967/10; 967/11; 967/20

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
450000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
"Kraina malucha" - plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 28 ul. Różana 12

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Nr działki 255/1, teren działki przylegający bezpośrednio do chodnika od strony południowej. Teren - własność Miasta Kielce

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
"Magiczny Ogród - Pozwólmy się dzieciom bawić" - budowa i modernizacja placu zabaw dla przedszkolaków i mieszkańców Malikowa i okolic. Powiększenie placu zabaw, poprawienie bezpieczeństwa poprzez wymianę ogrodzenia i bramy.

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Nr obrębu 0008 nr działki 694/4, przy skrzyżowaniu ulic Piekoszowskiej z ulicą Malików

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
149000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
"MIĘDZYSZKOLNY KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY UROCZYSKO"przy Szkole Podstawowej nr 27 im.K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks.P.Ściegiennego - przy ul.Marszałkowskiej

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Teren wokół boiska ORLIK i przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Marszałkowska 96, nr obrębu - 0006; nr działki - 967/10; 967/11; 967/20

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
3300000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
"Plac Zabaw w Zielonym Ogrodzie" - Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach - dla wszystkich dzieci przedszkolnych oraz mieszkańców osiedla "Uroczysko"

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
NR: 971/2; OBRĘB: 0006 - ogród przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
"Sportowy Spot dla dzielnicy Herby"

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
NR: 294/17; OBRĘB: 0005

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
"Zielona płuca na Świętokrzyskim" - projekt utworzenia parku rekreacyjnego przy istniejącej ścieżce rowerowej biegnącej przez os. Świętokrzyskie pomiędzy ulicami Daszyńskiego - Nowaka Jeziorańskiego - Biskupa Jaworskiego.

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Teren przy istniejącej ścieżce rowerowej biegnącej przez os. Świętokrzyskie pomiędzy pomiędzy ulicami Daszyńskiego - Nowaka Jeziorańskiego - Biskupa Jaworskiego. Teren (działki nr 894/408, 894/459, 894/439, 894/460).

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE ODRZUCONE

NAZWA PROJEKTU:
Bike park Ślichowice

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Działka NR: 418/2, OBRĘB: 0009, w pobliżu rezerwatu skalnego Ślichowice, jest to obecnie miejsce wykorzystywane przez rowerzystów.

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE ODRZUCONE

NAZWA PROJEKTU:
Boulder Park Kielce - budowa kompleksu kamieni wspinaczkowych.

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
NR: 1/13; OBRĘB: 0023

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE ODRZUCONE

NAZWA PROJEKTU:
Budowa boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20mx10m przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce ul.Langiewicza 18, nr obrębu 0024, działka 415 (część północna działki)

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
149000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce ul.Langiewicza 18, nr obrębu 0024, działka 415

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1200000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa dwóch kanałów łączących rzekę Silnicę ze stawem w kieleckim parku

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Staw w kieleckim parku z częścią rzeki Silnicy

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE ODRZUCONE

NAZWA PROJEKTU:
Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 przy ulicy Zgoda

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Nr obrębu: 0024; nr działki: 40/7, 40/11; 25-378 Kielce ul.Zgoda 31

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1800000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa OŚRODKA REKREACYJNEGO przy Szkole Podstawowej nr 27 im.K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks.P.Ściegiennego - przy ul.Marszałkowskiej

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Teren przy boisku ORLIK i przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Marszałkowska 96, nr obrębu - 0006; nr działki - 967/10 i 967/20

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa parkingu dla 40 samochodów osobowych na Osiedlu "Ślichowice II" wraz z niezbędną infrastrukturą

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Działka nr 314 u zbiegu ulic Kaznowskiego i Massalskiego, obręb 0008

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
850000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI