IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

EDYCJA 2015 / 2016 - LISTA WSZYSTKICH ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

NAZWA PROJEKTU:
"Boiska na Prostej" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 27 w Kielcach - remont i modernizacja szkolnych boisk

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
25-371 Kielce, ul.Prosta 27a, nr obrębu 0017, nr działki 1360/2

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1100000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
"Nasza Mała Ojczyzna - Nasza Szkoła, Nasze Osiedle" - modernizacja bieżni, placu apelowego i budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Lokalizacja: Budynek ZSO nr 29, ul.Zimna 16, Kielce, działka nr 484, obręb ewidencyjny 0015, nr ewidencyjny 266101_1.0015.G508, powierzchnia działki 1.2821 ha

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
780000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
"Orlik pod dachem" - budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Boisko orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27 im.K.K.Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Toporowskiego 96, nr obrębu - 0006; nr działki - 967/10 i 967/11 o wymiarach 66,00mx32,10m=2.118,60m2

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
600000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
"Plac Zabaw Pszczółka" i Naturalny Plac Zabaw w centrum Kielc dla wszystkich dzieci

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Działki nr 1325 i 580/36, ob. nr 0017, lok. Skrzyżowanie ul.Żeromskiego, Winnickiej i Zagórskiej. Dz. nr 1325 podzielona chodnikiem na dwa trójkąty (przy pomniku pszczółki). Dz. nr 580/36 w pobliżu restauracji Winnica

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE ODRZUCONE

NAZWA PROJEKTU:
"Szydłówek - sąsiedzka przestrzeń" - projekt 1. Odtworzenie miejsca mini wypoczynku dla mieszkańców w sąsiedztwie pawilonów handlowych przy ulicy Jesionowej 11

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Obręb ewidencyjny -0010, Nr 612/3 (skraj południowo - wschodni działki)

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
37000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
"Szydłówek - sąsiedzka przestrzeń" - projekt 2. Stworzenie osiedlowego miejsca integracji i wypoczynku dla mieszkańców (plac między blokami Wiśniowa 2, 4, 4A oraz Toporowskiego 43

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Obręb ewidencyjny - 0010, Nr 607 (plac między blokami Wiśniowa 2, 4, 4A oraz Toporowskiego 43)

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
100000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
"Szydłówek - sąsiedzka przestrzeń" - projekt 3. Stworzenie osiedlowego miejsca integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej oraz wypoczynku dla mieszkańców (plac między blokami Bukowa 14, Bukowa 16, Warszawska 103, Warszawska 105)

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Obręb ewidencyjny - 0010, Nr 686/12, 686/8, 686/13 - część nie objęta umową dzierżawy (plac między blokami Bukowa 14, Bukowa 16, Warszawska 103, Warszawska 105)

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
67000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
"Szydłówek - sąsiedzka przestrzeń" - projekt 4. Stworzenie miejsca mini wypoczynku dla mieszkańców w sąsiedztwie bloków Warszawska 107 i Warszawska 109

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Obręb ewidencyjny - 0010, Nr 686/11, (przestrzeń między blokami Warszawska 107 i 109)

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
23000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
"Wyspa Robinsona przyjazna dla dzieci i dorosłych" - zagospodarowanie placu zabaw i terenów zielonych, wykonanie mini- amfiteatru, rewitalizacja tarasów przedszkolnych i chodników

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Obręb 24; nr działki 1140/2 objęta księgą wieczystą KW nr 17629

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE ODRZUCONE

NAZWA PROJEKTU:
Adaptacja terenów zielonych. Nowy Czarnów koncepcja zagospodarowania terenu międzyblokowego. Budowa placu zabaw.

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Teren międzyblokowy na rogu ulic Piekoszowskiej i Lecha. Działka: Piekoszowska numer 1150/1, 1150/2 oraz Lecha 1141/1, 1141/3 w obrębie 0009

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE ODRZUCONE

NAZWA PROJEKTU:
Atrakcyjny plac zabaw przy ulicy Hożej, Nowy Czarnów

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Obręb 0009, działka nr 1461/22, teren zielony między ulicą Hożą a ul. Miłą

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE ODRZUCONE

NAZWA PROJEKTU:
Bez barier w szeroki świat - wspieranie rozwoju niepełnosprawnych przedszkolaków

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Osiedle Na Stoku 98, 25-437, Kielce, nr obrębu 0007, nr działek 840/1, 840/2, 840/5, 840/3, 840/4

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
189353.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Bez komputera - ani rusz!!!

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Budynek ZSO nr 10 Gagarina 3 Kielce działka nr 8, obręb 0023, nr ewidencyjny 266101_1.0023.8

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE ODRZUCONE

NAZWA PROJEKTU:
Bezpieczna droga do szkoły: poprawienie bezpieczeństwa dzieci i dorosłych poprzez przebudowę drogi p.pożarowej wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi i wjazdem oraz placem manewrowym

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
923/3, 923/4, 023/5, 923/6, 923/8, 923/11, 923/12

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
450000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Bezpieczne przedszkole - budowa ogrodzenia Przedszkola Nr 1 w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce, ul. C.K. Norwida 5, działki nr ewid. 281/1, 281/2, 281/3, obręb 0011 Kielce

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
95000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA