IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 168

Deptak dla ludzi, nie dla samochodów!

LOKALIZACJA OSTATECZNA: skrzyżowania z ulicy Henryka Sienkiewicza z wszystkimi ulicami przecinającymi, tj. Ignacego Paderewskiego, Staszica, Leśna, Mała, Duża, Wesoła, Hipoteczna, Ewangelicka dz. numer 241, 484, 470

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

KOSZT ZADANIA: 830 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Ulica Sienkiewicza jako reprezentacyjny deptak miasta stanowi strefę ruchu pieszego, co niestety nie jest to szanowane przez kierowców samochodów osobowych, dostawczych, a także niestety mieszkańców ulicy Sienkiewicza (którzy nie zjeżdżają do najbliższej ulicy tylko jadą całą długością ulicy) lub parkują w niedozwolonych miejscach. Rozwiązanie umożliwi jednocześnie wymuszenie dostaw do sklepów w godzinach przewidzianych, wyeliminuje wjazd i parkowanie na ulicy Sienkiewicza dla pojazdów oraz przywróci ulicę Sienkiewicza dla pieszych.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Decyzje w zakresie zmian organizacji ruchu są wyłączna kompetencja Prezydenta jako Organu zarządzającego ruchem drogowym i są podejmowane w oparci o badania i pomiary ruchu drogowego. Miasto planuje podjęcie innych działań mających na celu wyeliminowanie ruchu tranzytowego (niezgodnego z przepisami) z ul. Sienkiewicza, dlatego tez projekt jest sprzeczny z planowanymi działaniami. Przeciwdziałanie niezgodnym z przepisami poruszaniem się pojazdów po ul. Sienkiewicza będzie polegać na ustawieniu trwałych przeszkód w postaci donic z kwiatami. Obserwacja zachowań kierowców w oparci o wdrożone (nisko kosztowe) rozwiązania będzie podstawa do podjęcia przez organ zarządzający ruchem drogowym w Kielcach decyzji o konieczności montażu słupków wysuwanych . Obecnie projekt jest sprzeczny z planami miasta.