IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

EDYCJA 2017 / 2018 - LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
"Międzyszkolny Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Uroczysko" przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks.P.Ściegiennego - przy ul.Marszałkowkiej

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Teren wokół boiska Orlik i przy Szkole Podstawowej nr 27 im.K.K. Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Marszałkowska 96, nr obrębu - 0006; nr działki - 967/10; 697/11; 967/20, 967/15; 949

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
3000000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
"Nasza Mała Ojczyzna - Nasza Szkoła, Nasze Osiedle" - modernizacja bieżni, placu apelowego i budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Budynek ZSO nr 29, ul.Zimna 16, Kielce działka nr 484, obręb ewidencyjny 0015, nr ewidencyjny 266101_1.0015.G508, powierzchnia działki 1.2821 ha

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
800000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Boisko do streetballa dla dzieci i młodzieży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Słabosłyszących i Niesłyszących

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Obręb 10109; Działka nr 1300/9; ul.Jagiellońska 30, 25-608 Kielce; Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
149000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Boisko wielofunkcyjne przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
NR: 24/12; OBRĘB: 0024

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1500000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce ul.Langiewicza 18, nr obrębu 0024, działka 415

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1000000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 25 w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
NR: 256; OBRĘB: 0008

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
2000000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Budowa parkingu z płyt ażurowych na pasie terenu zielonego pomiędzy ulicą Krakowską a ulicą Kryształową na wysokości pawilonu handlowego przy ul.Kryształowej 4A-G

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Osiedle Podkarczówka, strefa podmiejska miasta Kielce. Lokalizacja na terenie zielonym przy ulicy Kryształowej - działki ew. nr nr 433/10, 433/32 i 433/11 obręb 021 miasta Kielce

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
100000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa placu o funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie pomiędzy ulicami Karczówkowską, Jagiellońską i Kamińskiego wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleń.

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce. Lokalizacja na terenie zielonym w pobliżu wejścia do Ogrodu Botanicznego - działka ew. nr 440/2 obręb 0015 miasta Kielce

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa placu o funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej przy ul.Szczygla wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleń.

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Osiedle Herby, strefa podmiejska miasta Kielce, ulica Szczygla - naprzeciw bramy wjazdowej na teren szkoły. Obręb 0009 miasta Kielce, działki ew. nr nr 294/17, 294/18 i 295/4

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej dla dorosłych w jednym kompleksie

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Teren za budynkiem usługowca przy ul.Wojska Polskiego na wysokości pętli autobusowej na Bukówce nr ewid. dz. 1111/53 obr. 0032 lub obok przystanku autobusowego na brzegu lasu nr ewid. Dz. 1910/11 obr.0024

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Budowa sieci monitoringu przy ulicach: Fabryczna, Hutnicza, Pańska i Giserska

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Fabryczna, Hutnicza, Pańska i Giserska

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa w pełni wyposażonego boiska do siatkówki plażowej ze stałymi słupkami, piaszczystej nawierzchni, zdejmowaną siatką, ogrodzonego siatką wysokości 3,5m, wymiary ogrodzenia 25m x 15m z zamykaną bramą wejściową

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Nr obrębu 0024, nr działki 415/2 - część południowa, teren boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul.Langiewicza 18

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
100000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa wielofunkcyjnego boiska do uprawiania sportów plażowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
25-734 Kielce, ul.Jagiellońska 90, obr. geod. 015, nr działki 555 i 554/1

TYP PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1200000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Chodnik (wąski 1,10 m szer.) biegnący przez działkę nr 945 przy ul.Klonowej, prowadzący nad kielecki zalew

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Początek chodnika: od działki 926 przy ul.Klonowej i dalej wzdłuż 928 (przez działkę 945), potem równolegle do ścieżki rowerowej (działki: 928, 927, 923 do 922) i w drugą stronę do ul. Wiśniowej do działki nr 929

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
80000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Doposażenie infrastruktury ogólnodostępnych boisk znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach - budowa trybun dla kibiców oraz montaż ławeczek i koszy na śmieci

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach, 25-321 Kielce ul.Leszczyńska 8

TYP PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

KOSZT PO WERYFIKACJI:
150000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI