IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 120

Modernizacja Centrum Organizacji Pozarządowych etap II

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Budynek przy ul. Wojska Polskiego 52, obręb 10124, działki 552,77, 552/24, 552/26

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Modernizacja Centrum Organizacji Pozarządowych etap II to kontynuacja prac na budynku, który zgodnie z umową między Świętokrzyską Izbą Lekarska a Miastem Kielce będzie 100% na stanie miasta do końca lutego 2021. Pierwszy etap (remont kondygnacji -1 i 0) jest finansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Drugi etap (Budżet Obywatelski) to konieczny remont klatki schodowej od poziomu -1 do 2, który jest niezbędny do użytkowania budynku. Klatka schodowa będzie spełniała wymogi dla osób niewidomych i niedowidzących zgodni z wytycznymi krajowymi i europejskimi. Schody zostaną wykonane z betonu, zostanie wymieniona zdjęta boazeria, a ściany zostaną pomalowane. Klatka schodowa będzie spełniała wymogi przepisów przeciwpożarowych Zamontowane zostanie nowe, energooszczędne oświetlenie led z czujkami ruchu. Centrum NGO jest dostępne dla wszystkich mieszkańców. Na poziomach 1 i 2 będa miały siedziby stowarzyszenia czy fundacje zrzeszające mieszkańców. Centrum ma swoją stronę internetowa ngo.kielce.pl

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nie należących do Gminy Kielce w związku z powyższym zgodnie z par. 1 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego nie ma możliwości realizacji projektu.