IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 164

Ratownictwo na wodach śródlądowych oraz rzekach szybkopłynących

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Centrum miasta,

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Pierwsza ogólnopolska konferencja "Ratownictwo na wodach śródlądowych oraz rzekach szybkopłynących". Z uwagi na rosnącą liczbę utonięć z każdego roku ogólnopolska konferencja pozwoli na promocję miasta Kielce, jako organizatora pochylającego się nad problemem wód śródlądowych. Prelegenci będą z obszaru całego kraju, co rozpropaguje również promocję Miasta pod kątem turystycznym. Konferencja przeznaczona dla mieszkańców - pasjonatów bezpieczeństwa, uczniów kieleckich szkół ponadpodstawowych, służb mundurowych zlokalizowanych na terenie Miasta (PSP, Policja, Straż Miejska). Konferencja pozwoli na wzrost poziomu bezpieczeństwa Miasta, z uwagi na coroczne utonięcia nad Zalewem Kielce.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Nie spełnione kryterium celowości i gospodarności. Z nazwy projektu „ogólnopolska konferencja” wynika, że jest ona przeznaczona również dla uczestników nie mieszkających na terenie naszego miasta , a zatem nie jest to zgodne z zapisami przedmiotowego Regulaminu. Ponadto z opisu zadania wynika, że konferencja organizowana jest w szczególności dla konkretnych podmiotów, instytucji zajmujących się specjalistyczną tematyką, tj. służby miejskie, Policja PSP, etc. a zatem dla wąskiej grupy odbiorców.