IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 108

„Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” – przygotowanie koncepcji zagospodarowania tzw. małego rynku

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Obręb ewidencyjny – 0010 Nr 607 (plac między blokami Wiśniowa 6, a Wiśniowa 4A/9A)

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada stworzenie 3 wersji koncepcji zagospodarowania osiedlowego miejsca integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej oraz wypoczynku dla mieszkańców (plac między blokami Wiśniowa 6, a Wiśniowa 4A/9A). Obecnie we wskazanej lokalizacji znajduje się niezagospodarowany teren. Ma charakter placu miejskiego, ale wymaga rewitalizacji. Znajduje się w ciągu między blokami, a pawilonami handlowymi, wokół znajduje się lokale o charakterze usługowym i handlowym. Jest to plac zlokalizowany między 2 blokami mieszkalnymi ale przez ten obszar przemieszczają się mieszkańcy innych bloków. Stworzenie tu mini centrum integracji będzie dedykowane szerszej społeczności niż tylko najbliższym mieszkańcom. Projekt zakłada stworzenie koncepcji miejsca wypoczynku dla mieszkańców, głównie osób starszych, ale też przestrzeni do spotkań. Koncepcje powinny także uwzględniać uporządkowanie kwestii parkowania i stworzenie miejsc parkingowych. Obecnie na osiedlu Szydłówek brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas. Nie ma centrów integracji międzysąsiedzkiej, ani nawet zbyt wielu ławek, gdzie można po prostu odpocząć. Jest to osiedle bloków z przestrzeniami między budynkami, które można zagospodarować na małe place, z ofertą rekreacyjną (głównie skierowana do starszych mieszkańców osiedla) oraz elementami zabawy i rozrywki dla dzieci i młodzieży. Małe projekty, aktywizujące lokalną społeczność mogą stać się początkiem procesu rewitalizacji osiedla Szydłówek. Projekt ma charakter nie inwestycyjny. Jego efektem ma być powstanie 3 koncepcji zagospodarowania terenu, uwzględniających wszystkie opisane funkcje. W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie konsultacji społecznych (prezentacja na witrynie idea.kielce, w mediach społecznościowych oraz w trakcie otwartego spotkania). Mieszkańcy finalnie wybiorą jeden projekt, który będzie podstawą do ubiegania się o środki na jego realizację.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Zgodnie z opisem oraz uzasadnieniem projektu, jego celem ma być wybór w ramach konsultacji społecznych jednej z trzech wersji, która z kolei będzie podstawą do ubiagania się, w dalszej perspektywie, o środki na jej realizacje. Tym samym projekt „Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” – przygotowanie koncepcji zagospodarowania tzw. małego rynku" jest pierwszym etapem realizacji przebudowy placu między blokami przy ul. Wiśniowej 6 i Wiśniowej 4A/9A i narusza regulamin Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 w §1 ust.2 pkt 12.