IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 185

Warsztaty psychologiczne dla osób uzależnionych

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Kielce

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 20 795.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Głównym zadaniem projektu jest organizacja dziesięciu jednodniowych warsztatów psychologicznych dla 12 kobiet uzależnionych i wykluczonych społecznie z województwa świętokrzyskiego, ktore przybyły terapię ambulatoryjną. Warsztaty prowadzone będą przez pedagoga, psychologa, psychterapeutę uzależnień. Celem inicjatywy jest rozwój osobisty kobiet, powrót do zdrowia i życia w społeczeństwie. Warsztaty zaspokoją potrzeby kobiet, które na nowo chccą znaleźć swoje miejsce w codziennym życiu. Ponadto zaspokoją proces odzyskiwania stabilności tym kobietom, które zostały poddane leczeniu uzależnień. Uczestniczki będą pracować nad wrażliwymi kwestiami, które pozwolą im skoncentrować się nad niezdrowymi wzorcami zachowań. Kobiety podczas warsztatów nabędą umiejętności rozpoznawania swoich osobistych potrzeb i asertywnego radzenia sobie w relacjach z ludźmi oraz z codziennymi problemami. Otrzymają wsparcie w sprawach intymnych i kobiecych. Bedą współuczestniczyć w tworzeniu wzajemnej pomocy i zrozumienia. Warsztaty pozwolą na zawiązanie grupy, która docelowo będzie kontynuowana jako grupa wsparcia dla kobiet wychodzących z uzależnień. Rezultatem inicjatywy będzie motywacja kobiet do dalszego rozwoju i pracy nad sobą.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Koszt całkowity zadania bardzo zawyżony projekt skierowany do wąskiej grupy odbiorców, mała częstotliwość spotkań wpłynie na niski poziom efektywności terapii. W Kielcach istnieją instytucje i stowarzyszenia, które pomagają osobom wykluczonym społecznie np. w ŚKA RAJ w którym odbywają się mitingi AA dla samych kobiet, które mogą również korzystać z wyjazdów rajdów czy wyjść kulturalnych.