IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 101

Budowa tężni solankowej cel prozdrowotny rehabilitacyjny leczniczy i poprawa jakości powietrza Kielc

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Osiedle Ślichowice działka miejska Nr 351 Obręb 0008 powierzchnia 1055 m2 obok sklepu „GAMA” przy ul. Kazimierza Wielkiego

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

KOSZT ZADANIA: 230 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Celem projektu jest budowa dużej tężni solankowej zadaszonej na działce miejskiej obok parku wypoczynkowego w osiedlu Ślichowice. Proponowana lokalizacja jest miejscem ogólnie dostępnym bardzo często uczęszczanym zarówno na co dzień, jak i w dni wolne od pracy przez mieszkańców Ślichowic, jak również korzystających ze spacerów i relaksu w parku osiedlowym. Zanieczyszczenie powietrza pyłami PM10 i PM2,5, smog, który panuje w Kielcach przez większą część roku wywołuje u mieszkańców alergie, choroby skóry oraz choroby związane z układem górnych dróg oddechowych. Tężnia solankowa była by bardzo dobrym uzupełnieniem całego kompleksu sportowo-wypoczynkowego obok Rezerwatu Ślichowice zlokalizowana w pobliżu terenu rekreacyjnego wzbogaci jego ofertę i zwiększy atrakcyjność. Rola jaką pełni pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców i osoby tam przyjeżdżające. Właściwości zdrowotne tężni solankowej wynikają z jej budowy i konstrukcji, bowiem tężnia zbudowana jest z drewna iglastego, gałązek brzozowych lub tarniny i urządzeń do pompowania solanki. W otoczeniu tężni dzięki w/w konstrukcji wytwarza się aerozol bogaty w całą gamę mikro i makroelementów takich jak : jod, brom, wapń, magnez, potas, żelazo, sód. Z tężni solankowej powinni więc korzystać m.in. : mieszkańcy aglomeracji miejskich osoby w czasie rehabilitacji po operacjach oraz chorobach osoby pracujące w zapyleniu i wysokiej temperaturze palacze tytoniu i osoby pracujące głosem alergicy i osoby z chorobami tarczycy osoby z nadciśnieniem tętniczym oraz zmagające się z przewlekłym stresem Przebywanie w okolicach tężni solankowej przez okres około 0,5 do 1 godziny jest według przyjętej praktyki rehabilitacyjnej równoznaczne z 3 dniowym pobytem nad morzem. Zalety tężni solankowej są bardzo duże, oprócz walorów zdrowotnych, obszar tężni staje się miejscem relaksu, odprężenia swego rodzaju strefą ciszy i rekreacji. Byłby to też obszar wyposażony w elementy małej architektury, który stałby się miejscem przyjaznym integracji mieszkańców osiedla, jak również chętnych z całego miasta. Proponuje się wybudowanie tężni solankowej o kształcie owalnym z zadaszeniem, aby można było korzystać z niej nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych z wewnętrznym oświetleniem pozwalającym w okresie letnim na użytkowanie przez całą dobę. Powstanie tężni solankowej na terenie najbardziej zaludnionej części miasta Kielc pomoże w dużej mierze rozwiązać problem ograniczonego dostępu do uzdrowisk i sanatoriów służących rehabilitacji, jak również wspomóc profilaktykę prozdrowotną. Mając na uwadze, iż średni czas oczekiwania na otrzymanie świadczenia polegającego na zabiegach służących zapobieganiu chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego corocznie się wydłuża, umożliwienie mieszkańcom korzystanie z ogólnie dostępnego obiektu stanowiłoby subsydiarnie uzupełnienie profilaktyki zapobiegania licznym schorzeniom, alergiom i chorobom. Zgłoszony projekt uwzględnia uniwersalne projektowanie przestrzeni w taki sposób, by była ona możliwie najbardziej użyteczna i dostępna dla wszystkich mieszkańców bez potrzeby jej adaptacji lub specjalistycznego projektowania i nie będzie wymagał specjalnych rozwiązań.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Realizacja projektu tężni solankowej, i późniejsze jej utrzymanie przez przez Gminę będzie generowało wysokie koszty tj. jest energię elektryczną, wodę, jak również wymiana solanki. Budżet obywatelski jest zadaniem jednorocznym, dlatego też, budowa tężni wymaga doprowadzenia wszystkich niezbędnych przyłączy techniczno-sanitarnych, jak i niezbędnych pozwoleń i uzgodnień budowlanych, co znacznie wydłuża czas realizacji.