IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 155

Budowa parkingu przy ul. Kochanowskiego

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Projekt zlokalizowany jest w Kielcach przy ul. Kochanowskiego na działkach o nr. ew. 649/9, 642/14, obręb geodezyjny 0024. Łączna powierzchnia działek wynosi 2143 m2

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

KOSZT ZADANIA: 565 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Społeczność osiedla Jana Kochanowskiego, na terenie którego znajduje się 26 bloków administrowanych przez SBM Pionier oraz a także 7 budynków wielorodzinnych (bloków) zbudowanych przez innych inwestorów, ale w potocznym rozumieniu często zaliczanych do tego osiedla, od długiego czasu boryka się z problemem braku miejsc parkingowych. Temat ten jest bardzo często poruszany przez mieszkańców na spotkaniach Rad Nieruchomości, Rady Osiedle, zgłaszany do Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej. Brak możliwości parkowania prowadzi do szeregu konfliktów miedzy lokatorami i powoduje wysoki poziom stresu u mieszkańców osiedli. Ponadto pojazdy parkowane są w miejscach do tego nie przeznaczonych tj. na trawnikach, chodnikach, przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach, co może powodować ryzyko wypadków

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Ocena negatywna wynika z faktu, że w chwili obecnej prowadzone są rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie dzierżawy obu działek.