IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 124

„Mini skwer” Karscha (Krakowska Rogatka , Plac Piłsudskiego)

LOKALIZACJA OSTATECZNA: fragment działki: 592/7 obręb 0016 i 13/1 obręb 0023 w Kielcach – teren zieleni o pow. ok. 950m2 u zbiegu ul. Krakowskiej i Jana Pawła II

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 149 930.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Stworzenie mini skweru z drzewami, krzewami oraz bylinami i trawami ozdobnymi (w zależności od projektu nasadzeń) i miejscem do siedzenia służącym do krótkiego odpoczynku dla przechodniów. Obiekt wpisuje się w ideę parków kieszonkowych. Niezbędnym elementem kompozycji są odpowiednio duże drzewa nawiązujące do wyciętych podczas obowiązywania „lex Szyszko” drzew w ogrodzie Karscha. Mają one stanowić nawiązanie do drzew, które pozostały na pl. Piłsudskiego i być przeciwwagą dla planowanej na wzgórzu Karscha zabudowy. Uzasadnienie: realizacja projektu ma poprawić jakość przestrzeni miejskiej ścisłego centrum przez wprowadzenie komponowanej zieleni, w tym zieleni wysokiej, oraz stworzenie zacienionych miejsc odpoczynku - działania zgodne z zapisami miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

UZASADNIENIE :
Teren projektu objęte jest inwestycją drogową polegającą na wdrożeniu Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS). Z uwagi na powyższą inwestycje drogową w ww. rejonie planowane jest zlokalizowanie kanału technologicznego. Projekt jest w bezpośredniej kolizji z ww. inwestycją, brak możliwości wykonania go bezkolizyjnie z inwestycją. Wykonane według projektu nasadzenia drzew i krzewów zostaną zniszczone podczas wykonywania kanału technologicznego.