IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH NIEINWESTYCYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N20

Zorganizowanie Światowego Dnia Nerek

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Konferencja całodzienna w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Plakaty i ulotki w całym mieście.

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
433

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N67

Zakup urządzenia- butelkomat

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
4627

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N74

Zajęcia z zakresu samoobrony dla kobiet, pozwalające na wyćwiczenie mechanizmów zachowań w sytuacjach zagrożenia.

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Osiedle Podkarczówka, strefa podmiejska miasta Kielce - obręb 0021 miasta Kielce, Klub Osiedlowy „Amonit”

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1309

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N66

Wydanie dwóch numerów kieleckiego magazynu kulturalnego "Projektor" w 2020 r., jako czasopisma bezpłatnego dla mieszkańców Kielc

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce, ul. Zbożowa 4

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
178

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N55

Wspomnienia na 100-ą rocznicę urodzin Karola Wojtyły (Dziś Św. Jana Pawła II)

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Rynek w Kielcach

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
561

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N26

Wsparcie dla kotów wolno żyjących na terenie miasta Kielce

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1887

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N41

Teatr po Szkole

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Plac Artystów, Mała Scena Kieleckiego Centrum Kultury, Dom Kultury "Zameczek", Baza Zbożowa

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
812

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N29

Silent Disco na Rynku – projekt miękki

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Rynek

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
663

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N84

Samoobrona dla kondycji siły i zdrowia. Program szkoleniowy samoobrony dla kobiet i mężczyzn ( dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych)

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Sala treningowa przy Stowarzyszeniu Sportów Walki Klincz, ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1327

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N28

Razem możemy więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce, ul Miodowa 7 (obręb nr 10106, działka nr 598)

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
946

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N83

Piknik rodzino - edukacyjny Zielony Białogon w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Skwer Brzezinki i plac przy SP 20 ul. Górników Staszicowskich 22a

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1015

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N64

Pierwsze Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Bazylika Katedralna i Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, działka nr 578 i 572 na mapie

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
675

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N61

Park Kielczan - założenie parku, przestrzeni, na której mieszkańcy będą mogli zasadzić swoje drzewo.

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1549

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N05

Park Kielczan

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
915/11 - obszar pomiędzy Zalewem a ul. Klonową

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
2317

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N25

Ożywienie ulicy Sienkiewicza oraz centrum miasta poprzez organizację wydarzeń i podejmowanie działań przyciągających mieszkańców i klientów

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
2219

zobacz szczegóły