IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

Kontakt....

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00:

W zakresie procedury Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego informacji udziela:

Urząd Miasta Kielce
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Ewa Tyszer - Wieczorek - tel. 41 36 76 400 - ewa.tyszer@um.kielce.pl
Monika Dziublewska - tel. 41 36 76 400 - monika.dziublewska@um.kielce.pl

 

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w przygotowaniu projektu do Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego? Skontaktuj się z nami!

Urząd Miasta Kielce
Biuro Inwestycji
Aneta Wajs - tel. 41 36 76 634 - aneta.wajs@um.kielce.pl
Anna Maksalon - tel. 41 36 76 668 - anna.maksalon@um.kielce.pl
Monika Zwierzchowska - tel. 41 36 76 668 - monika.zwierzchowska@um.kielce.pl

Wydział Urbanistyki i Architektury 
Biuro Planowania Przestrzennego
Aneta Grodzińska - tel. 41 36 76 361 lub 41 34 42 804 - aneta.czarnecka@um.kielce.pl
Sylwia Tomaszewska - tel. 41 36 76 361 lub 41 34 42 804 - sylwia.tomaszewska@um.kielce.pl
Piotr Hetmańczyk - tel. 41 36 76 361 lub 41 34 42 804 - piotr.hetmanczyk@um.kielce.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Natasza Fąfara - tel. 41 36 76 215 - natasza.fafara@um.kielce.pl

Wydział Geodezji
Robert Zawadzki - tel. 41 36 76 857 - robert.zawadzki@um.kielce.pl
Maciej Czarnocki - tel. 41 36 76 855 - maciej.czarnocki@um.kielce.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Referat Zarządzania Energią, Gospodarki Niskoemisyjnej i Mobilności
Aneta Boroń - tel. 41 36 76 466 - aneta.boron@um.kielce.pl
Geolog Powiatowy
Anna Kosek - tel. 41 36 76 532 - anna.kosek@um.kielce.pl /Projekty dotyczące gospodarki wodnej/
Referat Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ilona Ambor-Głowala - tel. 41 36 76 659 - ilona.ambor@um.kielce.pl /Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej/
Katarzyna Wesołowska - tel. 41 36 76 663 - katarzyna.wesolowska@um.kielce.pl /Projekty związane z ograniczeniem hałasu/
Referat Gospodarki Komunalnej
Łukasz Świerczyński - tel. 41 36 76 681 - lukasz.swierczynski@um.kielce.pl
Referat Ochrony Przyrody
Sebastian Wróblewski - tel. 41 36 76 732 - sebastian.wroblewski@um.kielce.pl
Agnieszka Michalska - tel. 41 36 76 732 - agnieszka.michalska@um.kielce.pl
Referat Gospodarki Odpadami
Paulina Jakubowska-Kasprzak - tel. 41 36 76 655 - paulina.jakubowska@um.kielce.pl

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Referat Kultury
Dorota Czesak - tel. 41 36 76 608 - dorota.czesak@um.kielce.pl
Małgorzata Juszczyk - tel. 41 36 76 612 - malgorzata.juszczyk@um.kielce.pl
Referat Sportu i Turystyki
Katarzyna Telka - tel. 41 36 76 677 - katarzyna.telka@um.kielce.pl
Justyna Łukasik - tel. 41 36 76 677 - justyna.lukasik@um.kielce.pl
Piotr Głowacki - tel. 41 36 76 643 - piotr.glowacki@um.kielce.pl
Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki
Anna Dusza Ciechanowska - tel. 41 36 76 618 - anna.ciechanowska@um.kielce.pl
Iwona Czech - tel. 41 36 76 615 - iwona.czech@um.kielce.pl
Referat Edukacji
Małgorzata Zimnicka - 41 36 76 624 - malgorzata.zimnicka@um.kielce.pl

Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart  City
Anna Dwurnik - tel. 41 36 76 558 - anna.dwurnik@um.kielce.pl
Ewa Piskorz - tel. 41 36 76 558 - ewa.piskorz@um.kielce.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Edward Janus - 41 36 76 265 - ewdward.janus@um.kielce.pl

Miejski Zarząd Dróg
Wydział Planowania Rozwoju Dróg
Tomasz Zboch - tel. 41 34 02 803 - tomasz.zboch@mzd.kielce.pl
Renata Romanowska  - tel. 41 34 02 824 - renata.romanowska@mzd.kielce.pl
Dominik Kargul - tel. 41 34 02 824 - dominik.kargul@mzd.kielce.pl

Miejski Ośrodek  Pomocy Rodzinie
Paulina Iwan - tel. 41 331 25 24 - p.iwan@mopr.kielce.pl
Monika Siciarska - tel. 41 345 53 29 - m.siciarska@mopr.kielce.pl

Geopark
Jagoda Ryniewicz - tel. 41 36 76 800  wew.20 - jagoda.ryniewicz@geopark-kielce.pl

Miejski  Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dział Ekonomiczno-Administracyjny; Sekcja Inwestycji i Eksploatacji
Przemysław Chmiel - 41  36 76  716 - przemyslaw.chmiel@mosir.kielce.pl
Andrzej Mazur - tel. 41  36 76  716 - andrzej.mazur@mosir.kielce.pl
Zbigniew Król - tel. 41  36 76  716 - inwestycje@mosir.kielce.pl

Miejski Urząd Pracy
Biuro Obsługi Klienta
Agnieszka Garbat - tel. 41 340 60 65 - agnieszka.garbat@mup.kielce.pl
CAZ Referat Instrumentów Rynku Pracy
Aneta Walczyńska - tel. 41  340 60 67 - aneta.walczynska@mup.kielce.pl
Daria Duda - tel. 41  340 60 67 - daria.duda@mup.kielce.pl

Straż Miejska
Wojciech Grzegolec - tel. 695 341 083 - wojciech.grzegolec@strazmiejska.kielce.pl

W zakresie funkcjonowania serwisu internetowego:
Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart  City
Anna Dwurnik - tel. 41 36 76 558 - anna.dwurnik@um.kielce.pl
Ewa Piskorz - tel. 41 36 76 558 - ewa.piskorz@um.kielce.pl