IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400791834
plik foto id: 1400791785

Kontakt....

W zakresie procedury Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego informacji udziela:

Urząd Miasta Kielce
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Biuro ds. Partycypacji Społecznych

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15
tel. 41 36 76 400

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w przygotowaniu projektu do Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego? Skontaktuj się z nami!

Urząd Miasta Kielce
Wydział Administracyjny
Biuro Inwestycji
Aneta Wajs - 41 36 76 607 - aneta.wajs@um.kielce.pl
Anna Maksalon - 41 36 76 607 - anna.maksalon@um.kielce.pl

Miejski Zarząd Dróg
Wydział Przygotowania Inwestycji
Mariola Jamioł - 41 34 02 831
Agnieszka Róg - 41 34 02 831
Wydział Planowania Rozwoju Dróg
Dominik Kargul - 41 34 02 824

Urząd Miasta Kielce
Wydział Urbanistyki i Architektury
Biuro Planowania Przestrzennego
Maria Wierzchowska – Bańka - 41 36 76 361 - maria.wierzchowska@um.kielce.pl
Piotr Hetmańczyk - 41 36 76 361 - piotr.hetmanczyk@um.kielce.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Natasza Fąfara - 41 36 76 215 - natasza.fafara@um.kielce.pl


Barbara Zawadzka - 41 36 76 221 - barbara.zawadzka@um.kielce.pl

Wydział Geodezji
Robert Zawadzki - 41 36 76 857 - robert.zawadzki@um.kielce.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Grażyna Ziętal - 41 36 76 583 - grazyna.zietal@um.kielce.pl
Maciej Libudzic - 41 36 76 681 - maciej.libudzic@um.kielce.pl

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Referat Kultury
Małgorzata Juszczyk - 41 36 76 612 - malgorzata.juszczyk@um.kielce.pl
Referat Sportu i Turystyki
Katarzyna Telka - 41 36 76 677 - katarzyna.telka@um.kielce.pl
Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki
Anna Dusza Ciechanowska - 41 36 76 618 - anna.ciechanowska@um.kielce.pl
Referat Edukacji
Małgorzata Kruk - 41 36 76 624 - malgorzata.kruk@um.kielce.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Krzysztof Papuda - 41 36 76 248 - krzysztof.papuda@um.kielce.pl

Miejski Ośrodek  Pomocy Rodzinie
Paulina Iwan - 41 331 25 24

Miejski  Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dział Ekonomiczno-Administracyjny; Sekcja Inwestycji i Eksploatacji
Zbigniew Król - 662 186 939

Miejski Urząd Pracy
Biuro Obsługi Klienta
Agnieszka Garbat - 41 340 60 65

Straż Miejska
Wojciech Grzegolec - 41 348 29 39

W zakresie funkcjonowania serwisu internetowego:

Urząd Miasta Kielce
Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15
tel. 41 36 76 558