IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Festyn rodzinny.

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N15

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Osiedle Herby - strefa pośrednia miasta Kielce, ulica Szczygla /Wróbla – teren Szkoły Podstawowej Nr 5 ul. Wróbla 5. Obręb 0005 miasta Kielce, działka nr ew. 280

KOSZT ZADANIA :
25000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Na terenie Osiedla Herby oprócz 17 bloków administrowanych przez RSM „Armatury”, są również bloki administrowane przez innych zarządców oraz domki jednorodzinne. Organizacja festynu rodzinnego przez RSM „Armatury” przy współpracy z działającym na terenie osiedla Stowarzyszeniem „Bezpieczny Dom” oraz Szkołą Podstawową Nr 5 przyczyni się do integracji społeczności całej dzielnicy Herby oraz wpłynie na podniesienie edukacji młodzieży i dorosłych w ramach poprawnych relacji rodzinnych i sąsiedzkich.