IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa Społecznego Ogrodu w Kielcach - miejsce integracji mieszkańców

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI76

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce

KOSZT ZADANIA :
65000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez stworzenie miejsca spotkań , WYPOSAŻONEGO W LEŻAKI, HAMAKI, MIEJSCE DO PIKNIKOWANIA NA TRAWIE. OGRÓD CZYNNY W SEZONIE OD WIOSNY DO JESIENI.
Atrakcjami tych spotkań mają być: plenerowe kino, zajęcia z jogi dla początkujących, animacje, gry i zabawy dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych oraz zajęcia z malarstwa dla seniorów ITP
LETNIE Zajęcia z jogi poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy, zaopatrzeni w maty.
Animacjami, grami oraz zabawami zajmą się animatorzy, dedykowani do konkretnej grupy wiekowej.
Malarstwo dla seniorów poprowadzą instruktorzy. Na miejscu stanie z mobilną kawą dla mieszkańców. Dodatkowo ustawiona będzie przenośna toaleta, dostosowana także do potrzeb osób niepełnosprawnych.
UZASADNIENIE PROJEKTU
Kielce mają wiele ciekawych miejsc do wypoczynku np. Park Baranowski, Skwer Szarych Szeregów itp wzbogacenie chośby jednego znich o nowe możliwości znacznie podniesie jego atrakcyjność oraz wpłynie pozytywnie na integrację mieszkańców miasta.
Projekt nie ma wpływu na środowisko naturalne, nie generuje także kosztów utrzymania w następnych latach. Realizacja projektu wspiera przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tym samym zapewnia dostęp do szeroko pojętej kultury, która ma niezwykle istotny wpływ na kształtowanie wizerunku miasta.
Zasadność projektu:
- ogólnodostępny (dla wszystkich grup społecznych i wiekowych)
- bezpłatne seanse, zajęcia
- zróżnicowany repertuar kinowy w kinie letnim
- nieodpłatny dostęp do kultury
- ciekawa forma spędzania wolnego czasu
- integracja mieszkańców
- inspiracja do dalszych lokalnych inicjatyw.