IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa SkatePark Ślichowice

IDENTYFIKATOR ZADANIA : DI82

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

PROPONOWANA LOKALIZACJA
266101_1.0009.418/2

KOSZT ZADANIA :
1000000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Celem projektu jest stworzenie wielofunkcyjnego skateparku, mieszczącego się na osiedlu Ślichowice przy ulicy Dewońskiej. Tereny zielone wzbogacają system zieleni miejskiej, stanowią miejsca wypoczynku mieszkańców, a także pełnią funkcje izolacyjne i ochronne tras komunikacji pieszej, rowerowej, kolejowej i samochodowej, dlatego niezbędne jest zachowanie istniejących terenów oraz ciągła ich modernizacja zaspokajająca zmieniające się potrzeby mieszkańców naszego osiedla. Projekt skierowany jest do osób w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Ma pełnić rolę bezpiecznego miejsca wypoczynku i rekreacji dla miłośników jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX. Brak skateparku w najbliższej okolicy osiedla Ślichowice, które jest rozległym osiedlem na którym mieszka bardzo duża ilość dzieci jest niezwykle konieczna w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży miejsca gdzie będą mogły bezpiecznie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje. Realizacja tego projektu jest niezbędna ze względu na brak podobnych, rozwiniętych obiektów w najbliższej okolicy. Jest to też odpowiedź na prośby dzieci i młodzieży dotyczące budowy skateparku. Zagospodarowanie tej przestrzeni pozwoli wpłynąć nie tylko na jej rozwój, ale i na poszerzenie działalności sportowej na terenie osiedla oraz wyeliminuje problem dzieci jeżdżących na rolkach po ulicach i chodnikach. Z powodu braku tego typu obiektu młodzież jeździ w miejscach do tego nieprzystosowanych narażając na kontuzję nie tylko siebie ale i osoby postronne. Obiekt z całą pewnością stanie się atrakcyjnym miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców nie tylko osiedla Ślichowice, ale również mieszkańców Kielc. Rosnąca popularność sportów ekstremalnych (jazda na deskorolce, hulajnodze, BMX czy też wyczynowa jazda na rolkach) wymaga stworzenia bezpiecznych miejsc, w których będzie można w sposób bezpieczny realizować swoje pasje. Z powodu braku miejsc specjalnie przygotowanych dla osób uprawiających sporty ekstremalne, niejednokrotnie zniszczeniu ulegają osiedlowe drogi, place, chodniki, murki. Korzystanie z nieprzygotowanych miejsc i nawierzchni stanowi także zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Z pewnością budowa skateparku ograniczyłaby tego typu sytuacje, jednocześnie pozytywnie wpływając na integrację społeczną i wizerunek osiedla Ślichowice oraz miasta Kielce. W skateparku może znajdować się wiele przeszkód przeznaczonych do nauki trików. Do prywatnych skateparków można zwykle wejść za opłatą, podczas gdy publiczne skateparki zwykle są darmowe. Poza tym przeważnie płatne prywatne skateparki są zlokalizowanie w pomieszczeniach zamkniętych, halach natomiast większość publicznych skateparków jest na świeżym powietrzu. Budowa publicznego skateparku wpłynie na poprawę jakości aktywnego spędzania czasu nie tylko przez dzieci i młodzież ale również przez osoby dorosłe. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na sprawność fizyczną, koncentrację, utrzymywanie równowagi oraz na ogólną motorykę ciała. Ponadto skatepark będzie idealnym miejscem do nawiązywania nowych znajomości poprzez wspólną zabawę, ale również znakomitym miejscem do zacieśniania rodzinnych więzów. Stanowi również alternatywę do rosnącego zainteresowania dzieci telefonami komórkowymi i komputerami, co jak wiemy jest plagą obecnych czasów. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Obiekt zostanie wybudowany zgodnie z aktualnymi normami i zasadami BHP, tak by zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom. Skatepark wpłynie pozytywnie na okolicę, spopularyzuje ją oraz świetnie się w nią wkomponuje. Obiekt pozwoli poprawić wizerunek osiedla, a przede wszystkim będzie doskonałym dopełnieniem tego miejsca, gdzie znajduje się już siłownia, co umożliwiającym realizację pasji i poprawę sprawności fizycznej. Doprowadzi do większej integracji społeczeństwa, co przyczyni się do lepszego rozwoju osiedla. Codzienne korzystanie z tego obiektu przez młodzież, pozwoli rozwijać im swoje umiejętności sportowe oraz zaktywizuje część społeczeństwa. Aby zapewnić bezpieczne miejsce do realizacji swoich pasji konieczne jest stworzenie bezpiecznego i ogólnodostępnego miejsca jakim jest publiczny skatepark. Kolejnym faktem, który należy poruszyć to bezpieczeństwo przebywających na skateparku osób. Początkowo w Polsce budowane były wyłącznie skateparki drewniane, gwarantujące bezpieczne użytkowanie do 5 lat. Powszechnie obowiązującą normą której kryteria musi spełniać powstający skatepark jest norma PN-EN 14974+A1:2010 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego – wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Dobrą jakość wykonanego skateparku zagwarantuje firma, której urządzenia mają certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA. Każdy nowy skatepark powinien zostać wyposażony w instrukcję użytkowania oraz regulamin, określające zasady użytkowania, zachowania oraz bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce zbudowano kilkaset obiektów do jazdy na deskorolce, rolkach, hulajnogach czy też rowerach BMX, niestety wykonanie wielu z nich odbiega od standardów jakości. Wiele wad nie jest dostrzegalnych na pierwszy rzut oka, a mają one ogromny wpływ na jazdę na takim obiekcie. Wiąże się to również z bezpieczeństwem użytkowników oraz z trwałością danego obiektu. Zastosowanie nieodpowiednich materiałów powoduje szybkie zużycie elementów skateparku i jego powierzchni jezdnej, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo użytkowników i jakość jazdy. Wykonanie skateparku za niską kwotę będzie wiązało się z koniecznością częstych napraw i remontów danego obiektu, aby utrzymać obiekt w ja najlepszym stanie umożliwiającym jego użytkowanie.


ZAŁĄCZNIK : Lokalizacja projektu.pdf
ZAŁĄCZNIK : Lacznie_przykladowe_parki.pdf
ZAŁĄCZNIK : Zdjecia.pdf
ZAŁĄCZNIK : VADEMECUM SKATEPARKI - budowa i projektowanie.pdf