IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa sensorycznego placu zabaw i rehabilitacji przy ul. Jasnej - JASNA pełna dobrych wrażeń

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI52

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Teren Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy przy ul. Jasnej 20/22. Działka nr 330/7, obręb 0010, na miejscu starego boiskaEwentualna inna lokalizacja działki: 330/6 lub 330/10 lub 330/3

KOSZT ZADANIA :
150000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
W tej części miasta brakuje otwartego placu zabaw dla dzieci, a w skali miasta brakuje sensorycznego placu zabaw, czyli przeznaczonego dla dzieci niepełnosprawnych, w tym cierpiących na spektrum autyzmu i inne rodzaje niepełnosprawności.
Proponowany plac zabaw byłby przeznaczony zarówno dla dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych co sprzyjałoby ich integracji.
Lokalizacja przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 jest idealna. Pozwoli ona na wyprowadzenie na świeże powietrze już odbywających się zajęć rehabilitacyjnych, prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów, z murów szkoły. Z drugiej strony lokalizacja w centrum miasta oznacza, że stosunkowo łatwo będą tu mogły dotrzeć dzieci z całego miasta.
Sama inwestycja bez wątpienia wpłynie na budowanie pozytywnego wizerunku Kielc, jako miasta otwartego na potrzeby wszystkich mieszkańców, także tych niepełnosprawnych.
Sensoryczny plac zabaw powinien być wyposażony w urządzenia wspomagające rozwój zmysłów, sprzyjający ogólnemu rozwojowi, aktywizujące małą i dużą motorykę. Wnioskujemy o montaż m.in. zestawu sprawnościowego, sześciokąta z pajęczyną i ścianką wspinaczkową, huśtawki na słupkach typu bocianie gniazdo, domku ze zjeżdżalnią, równoważni oraz stworzenie ścieżki sensorycznej z różnego rodzaju podłoża oraz nasadzenie różnego rodzaju roślin które można wąchać i dotykać.