IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60 metrowej o trzech torach przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach

IDENTYFIKATOR ZADANIA : DI17

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Działki o nr ewid. 415/1, 415/2, 415/3 obręb 0024

KOSZT ZADANIA :
2600000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Z boiska będą korzystać: - uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach w ramach lekcji wf i zajęć pozalekcyjnych - uczniowie okolicznych szkół - wszyscy chętni mieszkańcy Kielc