IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N60

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

PROPONOWANA LOKALIZACJA
KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ. EWID. NR 894/186

KOSZT ZADANIA :
30000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” od dwóch lat organizuje dla dzieci z naszego osiedla festyn z okazji Dnia Dziecka. Do tej pory zorganizowanie tej imprezy umożliwiały - oprócz Członków Rady Nadzorczej i pracowników Spółdzielni oraz Przedszkola Samorządowego nr 19 - firmy zewnętrzne oraz sponsorzy, którzy wspierali nas finansowo, bądź udostępniali gadżety i nagrody w organizowanych konkursach. Przy wsparciu środkami z Budżetu Obywatelskiego niewątpliwie moglibyśmy dotrzeć do szerokiej grupy dzieci, rodziców, dziadków i opiekunów. Środki te pozwolą także na przygotowanie eventu z wieloma atrakcjami, pozwolą zaangażować wiele firm. Inicjatywa ta niewątpliwie przyczyni się do umocnienia więzi pomiędzy lokalną społecznością, sprawi dużo frajdy najmłodszym i pozwoli przyjemnie spędzić czas.