IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Mural „Miłość i tolerancja” – dobry street art w przestrzeni publicznej

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Dz. nr 183/1 obręb 10116 (grunty Gminy Kielce) – południowo-zachodni narożnik kamienicy przy ul. Planty 7/9 w Kielcach

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
30000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Projekt zakłada wykonanie muralu w przestrzeni publicznej. Tematyką przewodnią działa będzie ukazanie związku pomiędzy miłością a tolerancją w możliwie jak najszerszym ujęciu. Zostanie ogłoszony konkurs na wykonanie muralu, którego rozmiar uzależniany będzie od zaakceptowanej lokalizacji. W celu zapewnienia wolności twórczej, jedynym kryterium tematycznym dzieła będzie wspomniany związek cnoty miłości i cnoty tolerancji, które obie cechuje dobro i człowieczeństwo, jako przeciwwaga do wszechogarniającego braku miłości i uprzedzeń. Wszystkie zgłoszone prace zostaną następnie poddane ocenie dokonywanej przez mieszkańców Kielc za pomocą portalu „Idea Kielce” (https://idea.kielce.eu/). Projekt muralu, który otrzyma największą liczbę głosów zostanie zlecony do wykonania jego autorowi. Prace przy tworzeniu maralu zostaną połączone z warsztatami na temat sposobu tworzenia sztuki ulicznej, które artysta wykonujący dzieło mógłby prowadzić w porozumieniu z nauczycielami Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach i/lub Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Udział w warsztatach byłby otwarty dla wszystkich kielczan chcących zgłębiać tajniki street artu.Mural nada charakteru przestrzeni publicznej, ożywiając elewację budynku w centrum miasta. Kielce zasługują na mural będący wizualną wizytówką miasta. Zakładane rezultaty projektu: - ekspozycja sztuki miejskiej, - nabycie umiejętności tworzenia sztuki licznej przez Kielczan, - kształtowanie dobrych i godnych naśladowania cnót, tj. miłość i tolerancja względem drugiego człowieka, - uprzyjemnienie czasu spędzonego w przestrzeni publicznej, - upiększenie miasta, - stworzenie symbolu Kielc. Z efektów powstałych po realizacji projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy w tym osoby z niepełnosprawnościami. Wykonawca projektu muralu powinien spełniać co najmniej następujące warunki (celem zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania oraz trwałości projektu): - specjalizować się w pełnej obsłudze wielkoformatowych produkcji muralowych udokumentowanych co najmniej kilkoma realizacjami wg projektu malowanego akwarelą; - posiadać zaplecze kadrowe pozwalające na fotorealistyczne oddanie projektów murali udokumentowane poprzez portfolio artystów agencji; - zagwarantować nadzór podczas produkowania muralu przez osobę o odpowiednio wysokich kompetencjach w sztuce wizualnej. Mural o podobnej tematyce powstał w Krakowie, a pomysł powstania muralu w ramach budżetu obywatelskiego został zgłoszony m.in. w Warszawie. Kielce też mogą mieć swój oryginalny i dobry w każdym tego słowa znaczeniu mural ukazujący Kielce jako miasto otwarte, tolerancyjne, pełne miłości!