IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

"Dwójka Gola ! - Boisko jest dobre na wszystko"

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Teren Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki 5 w Kielcach, działka 424, 426 , ; Obręb 0017

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
600000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Boisko umożliwi prowadzenie urozmaiconych, atrakcyjny i bezpiecznych zajęć kultury fizycznej. Będzie miejscem sportowej aktywności w godzinach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Efektywne zagospodarowanie placu szkolnego jest szczególnie ważne ze względu na bardzo ograniczoną przestrzeń przy szkole, która jest usytuowana w ścisłym centrum miasta, w zabudowie ciągłej.