GŁOSUJ ONLINE

NA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  1. mieszkaniec oddał już jeden ważny głos (za pośrednictwem tradycyjnej Karty do głosowania albo formularza dostępnego poniżej),
  2. numer PESEL jest niepoprawny,

Adres zamieszkania:

Miejscowość:

KIELCE

Tylko mieszkańcy Kielc mogą głosować

np: 11
np: 3c
Wpisz trzy ostatnie cyfy kodu pocztowego np: 659

WYBIERZ ZADANIE DUŻE: (max 1 zadanie)

WYBIERZ ZADANIA MAŁE: (max 3 zadania)

Akceptuję regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce.

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w Karcie do głosowania, w tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta Kielce, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem również świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

Wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z głosowaniem na zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce dżetu Obywatelskiego Miasta Kielce zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Przyjmuję do wiadomości, iż:
a) Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail iod@um.kielce.pl.
b) podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z głosowaniem na zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez złożoną na piśmie prośbę w Wydziale Budżetu, Rynek 1, pok. 203. Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem procedowania złożonej karty do głosowania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania, ich usunięcia a także prawo do przenoszenia danych;
d) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury związanej z głosowaniem na zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem zadań do realizacji z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego zadania;
e) odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem;
f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE