IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

Kielczanie!

Niedługo startuje  kolejna edycja Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Jak co roku mieszkańcy miasta będą mogli zadecydować na co przeznaczyć pieniądze z budżetu.  Pracujcie nad  projektami! Liczymy na Waszą kreatywność!

Więcej informacji wkrótce. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej miasta i oficjalnego profilu miasta na Facebooku.
BO Kielce tworzymy razem!

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielc na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.