IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

GŁOSOWANIE ROZPOCZNIE SIĘ ZA

Kielczanie!

Upłynął termin zgłaszania projektów w tegorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy miasta jak co roku wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem i  zgłosili łącznie 187 projektów.

Zgłoszone projekty zostaną teraz zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie poznamy 30 sierpnia.  Wnioskodawcy, których projekty zostaną ocenione negatywnie do 6 września będą mieli możliwość złożenia odwołania od negatywnej oceny czyli niedopuszczenia projektu do głosowania. Ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy 17 września. Głosowanie rozpocznie się  24 września i potrwa do 7 października. Wyniki głosowania mieszkańców zostaną opublikowane do dnia 18 października.

ZOBACZ ZGŁOSZONE PROJEKTY

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielce na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

plik foto id: 1407008742

Jak rozdzielono pieniądze w ramach KBO?

W tym roku łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach KBO to 9 300 000 zł.

Zostanie ona rozdzielona na zadania według kategorii na kwoty:

  • projekty inwestycyjne duże 5 500 000 zł
  • projekty inwestycyjne małe 2 500 000 zł
  • projekty zielone 1 000 000 zł
  • projekty nieinwestycyjne 300 000 zł

HARMONOGRAM

16.04-05.05

plik foto id: 1406232295

zgłaszanie projektów

08.05

plik foto id: 1406232297

publikacja zgłoszonych projektów

08.05-22.08

plik foto id: 1406232298

weryfikacja projektów

17.09

plik foto id: 1406232299

publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania

24.09-07.10

plik foto id: 1406232300

głosowanie

do 18.10

plik foto id: 1406232301

wyniki