IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 180

Siądź i posłuchaj. Dizajnerskie ławki kompozytorów przy ulicach kompozytorów

LOKALIZACJA OSTATECZNA: 1: obręb 0017, działka 574/3, plac Moniuszki 2. / 2: obręb 0017, działka 1389/5, ul. Szymanowskiego 6 / 3: obręb 0017, działka 1386 / 4: obręb 0017, działka 1384/4

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Celem projektu jest wzbogacenie przestrzeni publicznej o wysokiej klasy, zaprojektowane indywidualnie przez Instytut Dizajnu i wykonane z wytrzymałych materiałów meble miejskie – grające ławki. Każda z ławek stanie na zieleńcu ulicy (placu) noszącej imię danego kompozytora. Ławki będą miały opływowy kształt, kojarzący się z płynącą muzyką oraz zostanie w nie wbudowana profesjonalna instalacja dźwiękowa, dzięki której odtwarzane będą kompozycje danego kompozytora. Projekt ma zatem jednocześnie walory: edukacyjny, kulturotwórczy, rekreacyjny i integracyjny. Mieszkańcy w nowy, bardziej świadomy sposób spojrzą na patrona swojej ulicy, przestrzeń publiczna zyska elementy znacznie podnoszące jej atrakcyjność, a miasto jako całość zyska nową atrakcję turystyczną. Dokładne lokalizacje: Ławka Moniuszki: obręb 0017, działka 574/3, plac Moniuszki 2, zieleniec. Ławka Szymanowskiego: obręb 0017, działka 1389/5, ul. Szymanowskiego 6, zieleniec przed Miejskim Urzędem Pracy. Ławka Chopina: obręb 0017, działka 1386, pas zieleni wzdłuż łącznika między ulicami Chopina i Karłowicza (od strony ulicy Chopina). Ławka Karłowicza: obręb 0017, działka 1384/4, zieleniec za pawilonem stojącym na rogu ulic Chopina i Karłowicza.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna