IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 184

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: N057

Całe Kielce na Rowery! #2021

LOKALIZACJA OSTATECZNA: działka 378/3, obręb 0010

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Zadanie ma na celu promocję jazdy na rowerze wśród mieszkańców Kielc, zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności poprzez wybór alternatywnego środka transportu.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 30 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kieleckie Inwestycje z siedzibą w Kielcach, ul. Massalskiego 22/29, 25-636 Kielce na realizację zadania publicznego „Całe Kielce na Rowery! #2021”. Umowa o realizacje zadania publicznego została zawarta w dniu 17 maja 2021 r. w Kielcach Nr umowy W/U-WB/601/EKS/245/UM/854/2021. Termin realizacji zadania publicznego: 1.06 - 30.11.2021 r. Zadanie zrealizowano. Przyznana kwota dotacji: 30.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji (po rozliczeniu): 30.000,00 zł

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Piotr Głowacki

NR TELEFONU:
41 36 76 643

E-MIAL:
piotr.glowacki@um.kielce.pl