IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 177

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: N005

Organizacja 10 pikników naukowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (Przyjazna Edukacja Dzieci i Młodzieży)

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Całe miasto Kielce (każdorazowo w innym miejscu)

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt Stowarzyszenia Przyjazne Kielce zakłada organizację 10 pikników naukowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W trakcie organizacji wydarzeń rozrywkowych, jedną z najliczniej korzystających z nich grup były dzieci i młodzież. Bardzo spragnione udziału w wydarzeniach. Doszliśmy więc w Stowarzyszeniu do wniosku, że warto byłoby wykorzystać ich wrodzoną ciekawość do…nauki. Nauka przez zabawę. Tę rolę miałyby pełnić właśnie pikniki naukowo-edukacyjne. Powodem, dla którego organizujemy je na osiedlach jest m.in. fakt, że miejsca te są (w porównaniu do centrum miasta) relatywnie wyłączone z obiegu kulturalnego. Bardzo rzadko odbywają się tam imprezy i wydarzenie, a praktycznie nigdy wydarzenia tego typu.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 30 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

zadanie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Agnieszka Sadowska-Skrzyniarz

NR TELEFONU:
41 36 76 612

E-MIAL:
agnieszka.sadowska@um.kielce.pl