IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 173

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: N108

Organizacja 8 seansów Kina Letniego na kieleckich osiedlach (Przyjazne Kino Letnie na Kieleckich Osiedlach)

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Całe miasto Kielce (każdorazowo w innym miejscu)

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt Stowarzyszenia Przyjazne Kielce zakłada dotarcie do mieszkańców miasta z ofertą kulturalno-rozrywkową poprzez organizację 8 bezpłatnych seansów Kina Letniego w miejscu ich zamieszkania czyli na terenie różnych kieleckich osiedli. Z dotychczasowych działań wynika, że Kino Letnie jest jednym z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców rodzajów wydarzeń. Powodem, dla którego organizujemy je na osiedlach jest m.in. fakt, że miejsca te są (w porównaniu do centrum miasta) relatywnie wyłączone z obiegu kulturalnego. Bardzo rzadko odbywają się tam imprezy i wydarzenie, zaś kino plenerowe jest atrakcją trafiającą do wszystkich grup mieszkańców. Organizacja seansów na kieleckich osiedlach oznacza wzbogacenie ich o nowe możliwości, podniesienie ich atrakcyjność oraz wpłynie pozytywnie na integrację mieszkańców dzielnicy. Ponadto, projekt nie ma wpływu na środowisko naturalne, nie generuje kosztów utrzymania w następnych latach. Dodatkowo znakomicie wpisuje się w główne nurty strategii rozwoju Miasta Kielce, jako ośrodka kulturalnego; dbającego o podniesienie poziomu jakości życia, kompetencji kulturalnych mieszkańców poprzez atrakcyjne formy wydarzeń realizowane przez podmioty publiczne, obywatelskie i prywatne. Plenerowe kino letnie byłoby miejscem, w którym można złapać oddech, usiąść wygodnie na leżaku, otulić się wieczorem kocem i oglądać wspólnie z rodziną i przyjaciółmi na świeżym powietrzu swoje ulubione filmy. Realizacja projektu sprzyja przeciwdziałaniu wykluczenia społecznego dzięki nieodpłatnemu dostępowi do szeroko pojętej kultury, która ma niezwykle istotny wpływ na kształtowanie wizerunku zarówno dzielnicy jak i miasta.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 30 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadanie zakończone

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Agnieszka Sadowska-Skrzyniarz

NR TELEFONU:
41 36 76 612

E-MIAL:
agnieszka.sadowska@um.kielce.pl