IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 170

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: N075

Organizacja 8 seansów Kina Letniego w centrum miasta (Przyjazne Kino Letnie w Centrum Miasta)

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Ścisłe centrum miasta (ulica Sienkiewicza i okolice)

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt Stowarzyszenia Przyjazne Kielce zakłada ożywienie ulicy Sienkiewicza oraz centrum miasta poprzez organizację 8 bezpłatnych seansów Kina Letniego mających przyciągnąć jak najwięcej mieszkańców i potencjalnych klientów, co w efekcie ma wesprzeć rozwój firm z tego obszaru, wzmocnić lokalne więzi i przyczynić się do rozwoju tej części miasta. Z dotychczasowych działań wynika, że Kino Letnie jest jednym z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców rodzajów wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Uzasadnienie: Od dłuższego czasu trwa proces tzw. wymierania centrum (w szczególności dotyczący ulicy Sienkiewicza) objawiający się coraz większą liczbą opuszczonych lokali. Powstaje w ten sposób zamknięte koło – z każdym zamkniętym lokalem spada liczba odwiedzających centrum mieszkańców, a to powoduje coraz mniejszą opłacalność utrzymywania już istniejących lokali, te zaś (w związku z tym) zostają przeznaczone do zamknięcia… Przyczyny tego stanu rzeczy są bardzo zróżnicowane, nie ulega jednak wątpliwości, że brakuje działań mających zatrzymać to zjawisko. Seanse Kina Letniego mogłyby niewątpliwie przyciągnąć do centrum osoby nie odwiedzające go na co dzień.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 30 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

zadanie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Agnieszka Sadowska-Skrzyniarz

NR TELEFONU:
41 36 76 612

E-MIAL:
agnieszka.sadowska@um.kielce.pl