IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 162

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: N040

Ożywienie ulicy Sienkiewicza poprzez organizację wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (Przyjazne Centrum Miasta)

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Ścisłe centrum miasta (ulica Sienkiewicza i okolice)

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt Stowarzyszenia Przyjazne Kielce zakłada ożywienie ulicy Sienkiewicza oraz centrum miasta poprzez organizację imprez, wydarzeń kulturalnych i integrujących oraz innych eventów mających przyciągnąć jak najwięcej mieszkańców i potencjalnych klientów, co w efekcie ma wesprzeć rozwój firm z tego obszaru, wzmocnić lokalne więzi i przyczynić się do rozwoju tej części miasta. Uzasadnienie: Od dłuższego czasu trwa proces tzw. wymierania centrum (w szczególności dotyczący ulicy Sienkiewicza) objawiający się coraz większą liczbą opuszczonych lokali. Powstaje w ten sposób zamknięte koło – z każdym zamkniętym lokalem spada liczba odwiedzających centrum mieszkańców, a to powoduje coraz mniejszą opłacalność utrzymywania już istniejących lokali, te zaś (w związku z tym) zostają przeznaczone do zamknięcia… Przyczyny tego stanu rzeczy są bardzo zróżnicowane, nie ulega jednak wątpliwości, że brakuje działań mających zatrzymać to zjawisko. Tak wynika z ankiet jakie przeprowadziło Stowarzyszenie Przyjazne Kielce tak wśród osób odwiedzających centrum / ulicę Sienkiewicza, jak również działających tam przedsiębiorców. Tymczasem – w wielu miastach Polski, władze samorządowe, zdając sobie sprawę z wagi i roli jaką pełni centrum miasta w jego rozwoju, robią wszystko, włącznie z powołaniem specjalnych biur, instytucji, których zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju centrum. Na ten cel przeznaczane są również wielomilionowe kwoty: na renowację, festiwale, wydarzenia, promocję, inicjatywy mieszkańców. Ponieważ dotąd nie powstała tego typu instytucja w Kielcach, zdecydowaliśmy w stowarzyszeniu o utworzeniu nieformalnego Biura Centrum Miasta, którego zadaniem jest realizacja jak największej liczby w/w działań na obszarze centrum miasta, z naciskiem na ulicę Sienkiewicza. Działa ono od 2019 roku i ma na swoim koncie organizację ok. 20 wydarzeń odbywających się w centrum miasta. Obecnie (w momencie pisania projektu - czerwiec 2020) Stowarzyszenie Przyjazne Kielce realizuje projekt w ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego realizujący właśnie kolejnych 10 wydarzeń - w tym seanse kina letniego, występy teatrów ulicznych, pokazy laserów czy...turnieje szachowe i wernisaże sztuki.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 30 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

zadanie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Agnieszka Sadowska-Skrzyniarz

NR TELEFONU:
41 36 76 612

E-MIAL:
agnieszka.sadowska@um.kielce.pl