IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 142

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: N049

Ożywienie przestrzeni w centrum Kielc - okolice Kina Moskwa (plac za kinem)

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Plac Artystów Działka NR 545/4, 543/2, 545/1

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 8 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

ZAGOSPODAROWANIE PLACU NA ROZGRYWKI RODZINNE, GRUPOWE W TRZECH GRACH: W BULE, W MINI GOLFA, W KOŚCI. MIEJSCE INTEGRACJI RODZIN, GRUP RÓWIEŚNICZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SENIORÓW. PROJEKT SKIEROWANY DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW KIELC, NIEZALEŻNIE OD WIEKU. NIEWĄTPLIWIE OŻYWI I ZDYNAMIZUJE TĘ CZĘŚĆ KIELC, PONIEWAŻ BĘDZIE DO NIEGO DOSTĘP CODZIENNIE, W MIARĘ ŁADNEJ POGODY, PRZEZ DUŻĄ CZĘŚĆ ROKU.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 8 000 zł

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Justyna Łukasik

NR TELEFONU:
41 36 76 620

E-MIAL:
justyna.lukasik@um.kielce.pl