IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 140

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: N018

Wianki Kieleckie - Noc Świętojańska

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Kielecki Zalew, nadbrzeże od strony ulicy Klonowej, działka 915/11,

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 20 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Wianki Kieleckie to historyczne wydarzenie integrujące mieszkańców Kielc. Pierwsze "Wianki" odbyły się w 1958. W 2019 roku Inicjatywa "Szydłówek OdNowa" podjęła oddolną inicjatywę reaktywacji tego wydarzenia, co okazało się dużym sukcesem, zgromadziło wiele osób z Kielc, a także z innych miast. Nie brakowało opinii, że było to jedno z najlepszych wydarzeń rozpoczynających sezon wakacyjny. Uczestnictwo tak dużej ilości osób pokazuje jak ogromne jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia w naszym mieście. Takie wydarzenia integrują i rozwijają społeczności lokalne.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 20 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

zadanie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Agnieszka Sadowska-Skrzyniarz

NR TELEFONU:
41 36 76 612

E-MIAL:
agnieszka.sadowska@um.kielce.pl