IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 99

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: N059

Posadź drzewo

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Działka 371/1 obręb 0010 przy ul. Okrzei i ul. Mostowej

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Posadzenie, wspólnie z mieszkańcami 30 drzew Uzasadnienie: realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia ilość drzew w obszarze, który aktualnie jest gęsto zabudowywany, zwiększenia świadomości o roli drzew w terenie zurbanizowanym, także w kontekście adaptacji do zmian klimatu.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 30 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadanie zakończone.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Aneta Boroń

NR TELEFONU:
413676541

E-MIAL:
aneta.boron@um.kielce.pl