IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI - INWESTYCYJE MAŁE

INWESTYCYJNE DUŻE NIEINWESTYCYJNE NIEZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU: TRASY ROWEROWE "STADION LEŚNY"

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI008

LOKALIZACJA OSTATECZNA: 62/2 OBRĘB 0022, W DÓŁ, ZE STOKU W KIERUNKU AL. NA STADION

KOSZT ZADANIA: 120000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 3141

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Dzieciństwo bez barier-integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI020

LOKALIZACJA OSTATECZNA: obreb 11, 275/276, 276/383, 276/395 276/389 , 275/92 teren Parku Dygasińskiego

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 2957

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Tak - siatka łączy – nie dzieli Boisko do gry w siatkówkę i badmintona przy Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI109

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Nr obrębu 101 17, nr działki 1411/2 , Adres: 25-361 Kielce ul. Szymanowskiego 5; lokalizacja (teren obecnego boiska do gry w siatkówkę przy szkole)

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 2357

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Plac zabaw w „Zielonym Ogrodzie” przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach na osiedlu Uroczysko

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI121

LOKALIZACJA OSTATECZNA: ogród przy Przedszkolu nr 9 w Kielcach, dz. nr 971/2, obr. 0006

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 2272

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Miejska plaża nad Zalewem – leżaki - relaks nad wodą.

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI039

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Działka 915/18, 915/24, 915/49 obręb 0006, teren nad Zalewem w Kielcach w pobliżu molo od strony wschodniej

KOSZT ZADANIA: 40000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 1987

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: “Kielce bez smogu” - budowa systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie miasta

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI029

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Teren całego miasta, budynki należące do miasta (szkoły, przedszkola, domy seniora, urzędy, KPT)

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 1769

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Budowa tężni solankowej dla Osiedli Słoneczne Wzgórze, Na Stoku, Świętokrzyskie, Szydłówek, Sady, Uroczysko, Park Dygasińskiego.

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI103

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Dowolne miejsce które władze uznają za najbardziej atrakcyjne pod tego typu inwestycję w okolicy osiedli Słoneczne Wzgórze, Na Stoku, Świętokrzyskie, Szydłówek, Sady, Uroczysko, Park Dygasińskiego.

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 1286

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Kielecki Central Park na Czarnowie? „Skwer Jagiellonów"! Nowe miejsce spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park przyjazny dla zwierząt.

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI127

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Teren zielony zlokalizowany pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Szkolną, ciągnący się od skrzyżowania Grunwaldzka/Jagiellońska w kierunku pasażu handlowego Szkolna 36. Fragm. działek nr: 239/5, 239/3, 239/35, 240/11 - obręb 0015 Kielce.

KOSZT ZADANIA: 148264.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 1004

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Budowa tężni solankowej dla osiedli KSM, Barwinek, Pionier, Kochanowskiego.

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI064

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Dowolne miejsce które władze uznają za najbardziej atrakcyjne pod tego typu inwestycję w okolicy osiedli KSM, Barwinek, Pionier, Kochanowskiego

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 985

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Kamery przenośne do monitorowania miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów i dzikich wysypisk na terenie Miasta Kielce.

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI101

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Straż Miejska w Kielcach na terenie całego miasta z ewentualnym świadczeniem usług w gminach sąsiadujących.

KOSZT ZADANIA: 75000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 756

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Książkomat dla Kielczan

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI009

LOKALIZACJA OSTATECZNA: 10116, 41/44, ul. Czarnowska 12, Centrum Komunikacyjne Kielc

KOSZT ZADANIA: 109000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 713

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Poidło dla ludzi i zwierząt

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI032

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Park Baranowski i kielecki Zalew - teren w okolicy Al. Na Stadion, Zalew - plac zabaw dla psów

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 680

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Skwer sensoryczny - mini ogród sensoryczny dla dzieci w Parku Dygasińskiego

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI084

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Teren parkowy ok. 750 m² na terenie działek 276/393, część 267/427 i 276/392 obręb 0011

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 677

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Budowa Placu Zabaw "Chatka Puchatka" przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach ul. Naruszewicza 16

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI118

LOKALIZACJA OSTATECZNA: 668/5 i 668/6 obręb 0009 ul. Naruszewicza 16

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 661

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Siłownia plenerowa nad Zalewem

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI116

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Przy ciągu pieszo rowerowym koło dog parku, na działce 915/11, obręb 10106

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

LICZBA GŁOSÓW: 591

zobacz szczegóły