IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400791834

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielc na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

Obrazek mężczyzny trzymający żarówkę

W edycji KBO 2019 zgłoszono łącznie 117 projektów:

 • 1 został wycofany przez wnioskodawcę przed publikacją,
 • 1 zweryfikowano negatywnie pod względem formalnym,
 • 115 projektów zostało poddanych ocenie merytorycznej, z czego:
  • 86 oceniono pozytywnie,
  • 24 oceniono negatywnie,
  • 5 zostało wycofanych.
Obrazek kobiety z dymkami czatu

Oddano 23 572 ważnych głosów:

 • 18 800 głosów oddanych online,
 • 4 772 głosów oddanych papierowo.
Obrazek kobiety trzymającej rakietę

Do realizacji zakwalifikowano łącznie 51 projektów:

 • 3 projekty inwestycyjne duże na łączną kwotę 3 859 381 zł,
 • 16 projektów inwestycyjnych małych na łączną kwotę 2 255 300 zł,
 • 32 projekty nieinwestycyjne na łączną kwotę 885 616 zł.

ODDANO ŁĄCZNIE 33483 GŁOSÓW

PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA

GŁOSUJĄCY WG PŁCI

GŁOSUJĄCY WG WIEKU

Obrazek kwota 7000000 zł trzymane przez mężczyznę i kobietę
Obrazek puzzle z podziałem kwotowym (duże 4000000, małe 2000000, nieinwestycyjne 1000000)

Jak rozdzielono pieniądze w ramach KBO?

W tym roku łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach KBO to 7 000 000 zł.

Zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego podzielone są na trzy kategorie: 

 • zadania inwestycyjne duże (koszt realizacji pojedynczego zadania przekracza kwotę 150 000 zł),
 • zadania inwestycyjne małe (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 150 000 zł),
 • zadania nieinwestycyjne (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 30 000 zł).

HARMONOGRAM

Obrazek data 07.08 - 22.08.2019 pod nią żarówka pod nią napis zgłaszanie projektów
Obrazek data 28.08.2019 pod nią kartka pod nią napis publikacja projektów
Obrazek data 29.08 - 26.09.2019 pod nią tarcza pod nią napis weryfikacja
Obrazek data 30.09.2019 pod nią telewizor pod nim napis publikacja projektów po weryfikacji
Obrazek data 09.10 - 23.10.2019 pod nią dymek czatu pod nim napis głosowanie
Obrazek data 28.10.2019 pod nią rakieta pod nim napis wyniki
Zobacz szczegółowy Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Kielc 2020