Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielc na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. To środki pieniężne wyodrębniane w ramach budżetu Miasta Kielce przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców Kielc.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta.

WYNIKI GŁOSOWANIA 2016

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO KIELC 2016 (DO REALIZACJI W 2017 ROKU)

Na zadania objęte budżetem obywatelskim w projekcie budżetu Miasta Kielce na 2017 rok przeznacza się kwotę 5 mln zł, która zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne:

  1. zadania małe – gdy koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 150.000,- zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w Budżecie obywatelskim na ich realizację
    wynosi 1,5 mln złotych;
  2. zadania duże – gdy koszt realizacji pojedynczego zadania przekracza kwotę 150.000,- zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w Budżecie obywatelskim na ich realizację
    wynosi 3,5 mln złotych.

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE