IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

Szanowni Mieszkańcy Kielc,

Zakończyliśmy XI edycję Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego  do realizacji zostało zakwalifikowanych dwadzieścia dziewięć projektów na łączną kwotę 8 400 000,00 zł.

Dziękujemy wszystkim kielczanom, zarówno tym, którzy zgłosili projekty jaki i tym którzy na nie głosowali za zaangażowanie w proces Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku frekwencja podczas głosowania wyniosła ponad 13%. Oddano dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia cztery ważne głosy, co dowodzi jak ważnym narzędziem w procesie partycypacji społecznej jest Budżet Obywatelski.

Aktualnie trwają prace nad nowym Regulaminem Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na kolejne lata. Szczegóły wkrótce.

Liczba oddanych i potwierdzonych głosów:

26 014

Liczba osób, które oddały ważny głos w Kieleckim Budżecie Obywatelskim 2023/2024:

24 324

Na wszystkie projekty oddano w sumie głosów:

144 715

Każda osoba do dyspozycji miała maksymalnie 10 głosów (1 na projekt duży inwestycyjny, 3 na projekty małe inwestycyjne, 4 na projekty nieinwestycyjne oraz 2 na projekty zielone).

LISTA PROJEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielc na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.