IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa mini boiska wraz z wymianą podłoża na poliuretanowe na placu zabaw i doposażeniem w siłownię zewnętrzną, na Osiedlu Dąbrowa w Kielcach.

IDENTYFIKATOR ZADANIA : DI81

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce, Osiedle Dąbrowa, obręb 007, działki nr 1904/2, 2014/9 i 2014/10,2023/4, ul. Różyckiego.

KOSZT ZADANIA :
1000000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Zadanie zakłada budowę mini boiska sportowego o wymiarach 15x20 m o nawierzchni przepuszczalnej, poliuretanowej wraz z niezbędną infrastrukturą: dla dzieci w wieku 5-10 lat, a także wymianą nawierzchni żwirowej na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, na funkcjonującym placu zabaw o powierzchni 740 m2 wraz z doposażeniem placu w elementy siłowni zewnętrznej. Projekt zlokalizowany jest na działce będącej własnością Miasta Kielce, po części na niezagospodarowanej działce przylegającej do prowizorycznie zorganizowanego żużlowego „boiska” oraz placu zabaw. Plac zabaw ze wglądu na żwirowe podłoże nie spełnia obecnych standardów bezpieczeństwa, stąd pilna potrzeba wymiany tego podłoża na bardziej funkcjonalne z tworzywa poliuretanowego. Ponadto doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej tj. minimum trzy urządzenia typu: wioślarz, rower i orbitrek, pozwoli na rozwinięcie aktywności sportowej na świeżym powietrzu dla starszej społeczności os. Dąbrowa. Stworzy to odpowiednie miejsce do zabaw i rozwoju sportowego blisko 400 dzieci, młodzieży, ale i seniorów w tej części miasta.


ZAŁĄCZNIK : DSC09162.JPG