IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Edmund Niziurski: sposób na Kielce – konkurs, komiks, wystawa, bezpłatne wydawnictwa kielczan

PROPONOWANA LOKALIZACJA
ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce ("Baza Zbożowa")

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
30000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

„Edmund Niziurski: sposób na Kielce” – konkurs, komiks, wystawa, bezpłatne wydawnictwa dla mieszkańców Kielc. To projekt popularyzujący twórczość i będący hołdem dla najpopularniejszego pisarza dla młodzieży II poł. XX w. „Najzabawniejszy z ludzi”, a z pewnością „najzabawniejszy wśród literatów” urodził się 95 lat temu w Kielcach, gdzie spędził dzieciństwo i młodość, a w swych najsłynniejszych utworach wielokrotnie odwoływał się do realiów miasta nad Silnicą. Wiedza o tym elemencie biografii pisarza nie jest powszecnie znana w Polsce, a przede wszystkim nie jest informacją ropropagowaną. Tymczasem dzięki "lekości pióra", populularności utworów, niepodrabialnemu poczuciu humoru i wartościom etycznym - Edmunt Niziurski i jego książki, mogłyby stać się "flagową marką" miasta. Takim właśnie działaniom służy zaproponowane dziiałanie. Celem projektu jest szereg przedsięwzięć prezentujących wpływ twórczości Edmunda Niziurskiego na kulturę współczesną – w tym: rozstrzygnięcie konkursów literackiego i na komiks inspirowanych jego życiem i twórczością, organizacja wystawy pokonkursowej, wydanie dwóch bezpłatnych numerów kieleckiego magazynu kulturalnego „Projektor”, których głównym tematem będą: rozstrzygnięcie konkursu w formie antologii prac oraz artykuły popularnonaukowe ukazujące postać pisarza, charakter jego twórczości, wpływ na inne dziedziny sztuki – film, teatr. Wystawiane prace pokonkursowe oraz wszystkie efekty realizacji projektu będą bezpłatnie udostępniane na stronie internetowej www.projektorkielce.pl